Programové zaměření České pobočky AFCEA na období 2015/2016

Klíčové odborné téma roku 2015 v české pobočce AFCEA:

Komplexní hrozby, řízení rizik a eliminace dopadů v prostředí obrany a bezpečnosti ČR

Hlavním programovým cílem České pobočky AFCEA na rok 2015 je udržení a zkvalitnění platformy spolupráce mezi komerčním odvětvím, strategickými resorty, tj. MO a MV, universitním prostředím i dalšími asociacemi působících v oblastech zájmů AFCEA.
Organizací takovéto formy spolupráce chceme udržet ale i rozšiřovat prostor pro sdílení a předávání expertních znalostí mezi všemi zainteresovanými subjekty členů AFCEA.

To znamená především:

 • Prohlubovat spolupráci České pobočky AFCEA s resorty MO a MV a jejich vědecko-výzkumnými a vzdělávacími institucemi (PA, UO). Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace strategie kybernetické bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.
 • Vytvářet podmínky a udržovat platformu pro prezentaci kompetencí členů AFCEA ČP a kooperujících organizací v agenturách NATO a zahraničí.
 • Hledat další možnosti spolupráce s odbornými složkami MO a MV (NBÚ), zodpovědnými za rozvoj komunikačních, informačních a bezpečnostních technologií s cílem seznámit členy AFCEA s jejich kompetencemi a záměry v rámci jednotlivých resortů resp. státní správy.
 • Pokračovat v pořádání akcí pro studenty vysokých škol zejména podporovat činnosti studentských klubů
 • Aktivně se podílet na přípravě a průběhu akcí pořádaných evropským vedením AFCEA.
 • Rozvíjet spolupráci s ostatními evropskými pobočkami AFCEA, zejména v SR.
 • Zviditelnit členy ČP AFCEA u rozhodovacích orgánů MO, MV a dalších institucí veřejné správy.

 

Konkrétně se jedná o následující akce:

 • Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí pracovníky
  • odborně vzdělávací seminář AFCEA
 • Vydání 3. verze slovníku Kybernetické bezpečnosti
  • v počtu 850 kusů
 • ITTE 2015 / 2016 – volba tématu, příprava a realizace AFCEA konference
  • v termínu listopad 2015 – únor 2016
 • Pracovní skupina Kybernetická bezpečnost – organizace odborných seminářů
  • Sociální sítě a bezpečnost
  • Kybernetická bezpečnost III
  • Multi Level Security III (MLS)
 • Pracovní skupina Bezpečnost obyvatelstva – organizace úvodního semináře
 • Reprezentace AFCEA české pobočky na akcích pořádaných evropským vedením AFCEA
  • NATO C4ISR Industry Conference & TechNet International 2015
  • KIT 2015
  • TechNet Europe 2015