O nás

Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Česká pobočka AFCEA byla založena 5. května 1993.

Českou pobočku AFCEA řídí třináctičlenná rada. V čele rady stojí prezident pobočky. V současné době je prezidentem Ing. Tomáš Müller. Radu dále tvoří tři viceprezidenti, sekretář pobočky, sekretář programového viceprezidenta, pokladník a šest členů rady.

Česká pobočka AFCEA má v současné době osm čestných viceprezidentů, kterými jsou armádní generál v.z. Ing. Petr Pavel, M. A., armádní generál v.z. Ing. Vlastimil Picek, generálporučík Ing. Jan Kaše, MSc., generálporučík v.z. Ing. Jiří Baloun, doc. RNDr. Josef Požár, CSc, Ing. Jaroslav Pejčoch, Dr. Josef VESELÝ, brigádní generál Ing. František RIDZÁK.


Aktuality

Slavnostní večer u příležitosti 30 let ČP AFCEA

u příležitosti 30. výročí založení České pobočky AFCEA si vás dovolujeme pozvat na slavnostní večer, který se uskuteční ve středu, dne 11. října 2023 od 17,30 hodin v budově Armádního muzea Žižkov, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 – Žižkov

Ochrana měkkých cílů je společnou aktivitou odborníků

V hotelu Olšanka se konala konference na velmi potřebné téma. Organizátory akce byla Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, Česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. Konference je organizována týmem specialistů – odborníků z oblasti bezpečnosti s cílem posílit bezpečnostní povědomí a odolnost naší společnosti vůči současným hrozbám. Více informací: […]

Konference spojovacího vojska ukázala ICT budoucnost

Ve dnech 7. 6. – 8. 6. 2023 proběhla v Lipníku n. Bečvou v pořadí 7. Konference spojovacího vojska. Cílem setkání byla prezentace nejnovějších technologií, předávání si vzájemných zkušeností a navázání mezinárodních spoluprací.

Výroční valná hromada České pobočky AFCEA

11. 05. 2023, od 14 hodin

Místo konání: budova ICZ Group, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle

Podporujeme kampaň Spojař nové generace

Česká pobočka AFCEA se zapojila do podpory kampaně Spojař nové generace.

Informace o změně plánu akcí PS07

Širší problematika související s tématem „Cognitive Warfare“ bude zařazena do programu celodenní konference „Má mozek ještě šanci“  dne 9. 11. 2023

Změna plánu akcí

Pracovní skupina „PS07 Inteligence“ na základě požadavků odborné veřejnosti mění plán připravovaných akcí.

Zpravodaj 1/2023

Přinášíme vám malé poohlédnutí za minulým rokem 2022. Dále vám chceme představit klíčové akce a aktivity, které plánujeme a které nás snad neminou v roce 2023.

Ocenění České pobočky AFCEA

Dne 14.10.2022 převzali představitelé rady ředitelů České pobočky AFCEA z rukou vice-prezidentky AFCEA International pro členské záležitosti, paní Tiny Jordan a generálního manažera AFCEA Europe, pana Ericha Staudachera řadu ocenění AFCEA International. Mimo jiné i ocenění AFCEA pobočka roku 2022.

Závěrečná zpráva k akci AFCEA Technet Europe 2022

Ve dnech 17. a 18. 10. 2022 se konala v Praze významná mezinárodní konference AFCEA Technet Europe 2022. Akce se konala za účasti řady významných hostů, aktivních či bývalých zástupců bezpečnostních složek států NATO i zástupců AFCEA International a AFCEA Europe . Součástí konference byla i celá řada doprovodných akcí. Akci významnou měrou organizačně zajišťovala Česká pobočka AFCEA.