Jak se stát členem

Členem pobočky se mohou stát jednotlivci a organizace, kteří souhlasí s cíli AFCEA, aktivně se plnění těchto cílů účastní a uhradí členský příspěvek, stanovený vedením pobočky v souladu se závaznými pokyny AFCEA International.

Členská práva a povinnosti musí být v souladu s požadavky uvedenými ve stanovách AFCEA International. Mezi základní členské právo patří právo volit a být volen do vedení a orgánů pobočky, dále právo účastnit se akcí a shromáždění organizovaných pobočkou, o jejichž konání bude každý člen včas informován.

Přihlášky

Kolektivní členství

Individuální členství


Warning: var_dump() expects at least 1 parameter, 0 given in /www/doc/www.afcea.cz/www/wp-content/themes/afcea/page.php on line 25