Svolání Výroční valné hromady 2024 ČP AFCEA

 

Vážení členové České pobočky AFCEA,

v souladu se stanovy AFCEA – Česká pobočka AFCEA svolávám
na 10. 9. 2024, od 13:30 hodin
v budově Microsoft, Vyskočilova 1561/4a, 140 00 v Praze
Výroční valnou hromadu 2024 České pobočky AFCEA.

Na ní se zhodnotí uplynulé období, projedná programové zaměření pobočky na období 2024/2025.
Proběhne též jednání a volba nových členů rady České pobočky AFCEA na další funkční období.  

Předběžný program Výroční valné hromady 2024 ČP AFCEA

 1. Zahájení 
 2. Schválení pracovních komisí
 3. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 4. Zpráva o hospodaření pobočky
 5. Zpráva revizní komise 
 6. Zpráva o stavu členské základny
 7. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 11. Usnesení
 12. Závěr

Průběžně aktualizované informace můžete sledovat zde.

Prosím kolektivní i individuální členy České pobočky AFCEA o účast.

Tomáš Müller
Prezident ČP AFCEA

V Praze 27. června 2024