Členové pracovní skupiny

Currently the Working Group has 28 persons from 23 different institutions including the Ministry of Defense, Ministry of Interior, NSA, CTO, Police Academy in Prague, University of Defense and others. The Working Group also comprised of a representative of non-profit associations and professional groups, e.g. CESNET, ICT Union, ČIMIB, DSIA, CACIO and others.

The chairman of the working group is Mr. Petr Jirasek. Vice-President of the Working Group are Mr. Josef Pozar and Mr. Jaroslav Pejčoch.

As a member of the working group can become a representative of government, academia or a member of AFCEA Czech chapter and cooperating NGOs.

V současné době pracuje v pracovní skupině 28 osob z 23 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ a Policejní akademie ČR v Praze, Univerzity obrany a dalších. Pracovní skupina sdružuje rovněž zástupce CESNET, ICT unie, ČIMIB, AOBP, CACIO a dalších asociací.

Předsedou pracovní skupiny je Petr Jirásek. Místopředsedy pracovní skupiny jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

Člen pracovní skupiny se může stat zástupce veřejné správy, akademické sféry anebo člen České pobočky AFCEA a spolupracujících neziskových organizací.