Rada pobočky

Vedením pobočky je pověřena zvolená Rada pobočky (dále jen Rada) v čele s prezidentem pobočky, sestávající z dalších šesti funkcionářů Rady, kterými jsou 1. viceprezident, viceprezident pro členské záležitosti, viceprezident pro programovou činnost, pokladník, sekretář pobočky, programový sekretář a šesti ředitelů.

Rada je zmocněna řídit činnost pobočky, jednat a rozhodovat o koncepčních a výkonných činnostech, kterými se realizují cíle a program pobočky.

Rada je volena členy pobočky na výroční valné hromadě. Funkcionáři jsou voleni na dobu jednoho roku. Jejich funkční období končí dnem zvolení nových funkcionářů. Ředitelé jsou voleni na dvouleté funkční období tak, že polovina z nich se, z důvodů zachování kontinuity v řízení pobočky, volí v lichém a polovina v sudém volebním období. Stávající členové Rady mohou být zvoleni znovu.

 

Rada pobočky

Prezident: Tomáš MÜLLER

1. viceprezident: Petr ŠNAJDÁREK

Viceprezident pro členské záležitosti: Tomáš PŘIBYL

Viceprezident pro programovou činnost: Daniel KOČÍ

Pokladník: Martina RADOVÁ

Sekretář pobočky: Jaroslav BURČÍK

Programový sekretář: Michaela ONUFEROVÁ

Ředitel: Petr HRŮZA

Ředitel: Zbyšek WEISS

Ředitel: Marek VRBÍK

Ředitel: Vladimír ROHEL

Ředitel: Miroslav NEČAS

 

Čestní viceprezidenti

armádní generál v.z. Ing. Vlastimil Picek
generálporučík Ing. Jan Kaše, MSc.
generálporučík v.z. Ing. Jiří Baloun
doc., RNDr. Josef Požár, CSc
Ing. Jaroslav Pejčoch
Dr. Josef Veselý
brigádní generál Ing. František Ridzák

 

Čestní členové rady

Petr Jirásek
Radek Jindra
Josef Strelec