O nás

Pracovní skupina PS07 Intelligence

Poslání pracovní skupiny:

Činnost pracovní skupiny se zaměřuje na potřeby obranného a bezpečnostního sektoru související s využíváním nových technologií ke zpracování informací určených pro podporu rozhodování člověka při velení a řízení (Intelligence) a / nebo pro manipulaci vědomí člověka (Cognitive Warfare).

Cíle pracovní skupiny:

Organizovat aktivity, které mají dva druhy cílů:

  1. Prezentovat zástupcům obranného a bezpečnostního sektoru relevantní technologické novinky a výzkumné, vývojové či komunitní projekty.
  2. Propojovat lidi ze státní, komerční a akademické sféry, kteří na základě přijatého mandátu mohou přispět k řešení nějakého zadání či projektu spadajících do rámce činnosti.