Učitelská konference – digitální technologie, kybernetická bezpečnost a nová informatika

27. 04. 2023 - 27. 04. 2023

Mladá Boleslav, 9:00 – 12:00

Pořádá Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.

ve spolupráci s Pracovní skupinou KB

 

do výuky všech základních škol a víceletých gymnázií. Jak implementovat RVP do školních vzdělávacích programů? Jak učit digitální kompetence? Jak se zaměřit na kybernetickou bezpečnost?

Na tyto a další otázky odpoví konference zaměřená na učitele, která se uskuteční jako doprovodný program Národního finále Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Pro koho je konference určena:

 • pro učitele ZŠ a SŠ
 • pro ředitele škol
 • pro koordinátory ICT a preventisty
 • pro ICT a KB odborníky se zájmem o vzdělávání

Partneři:

Tematické okruhy konference:

 • Digitální kompetence
 • Kybernetická bezpečnost a prevence
 • Digitální technologie
 • Nová informatika

Rámcový program:

 • Zkušenosti z praxe, aneb tenká hranice mezi etickým hackingem a trestným činem – Připravujeme.
 • Nová informatika, digitální kompetence a vzdělávání v kybernetické bezpečnosti na ZŠ – Daniela RŮŽIČKOVÁ, Národní pedagogický institut ČR
  (příspěvek shrne změny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) z pohledu kybernetické bezpečnosti. Klade si za cíl ukázat nejen souvislosti témat kybernetické bezpečnosti s obsahem různých předmětů, ale zejména poukázat na to, jak je důležité mít ve škole dobře nastavené podmínky pro vzdělávání v kybernetické bezpečnosti.)
 • Metodická podpora učitelů a platforma pro výuku kybernetické bezpečnosti – Petra SOBKOVÁ, NÚKIB
  (příspěvek se zaměří na představení vzdělávací aktivity „Jsem netvor, tvor, který žije na netu!“ a nabídku vzdělávacích aktivit pro výuku kybernetické bezpečnosti.)
 • Proměny dětské duše v současném kybersvětě – Andrej DRBOHLAV, Institut behaviorálních studií
  (příspěvek se zaměří na nové podoby duševních obtíží u dětí a mladistvých a sociálně patologické jevy v prostředí na pomezí skutečné reality a kybersvěta, které ovlivňují kvalitu tvorby vztahů, komunikační dovednosti a vnímání sebe sama od hranic normality až po rizikové chování)

Program:

09:00 – 09:05  Zahájení, úvodní slovo
09:05 – 09:35 Nová informatika, digitální kompetence a vzdělávání v kybernetické bezpečnosti na ZŠ

Mgr. Daniela Růžičková, Národní pedagogický institut ČR

09:35 – 10:05 Metodická podpora učitelů a platforma pro výuku kybernetické bezpečnosti

Mgr. Petra Sobková, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

10:05 – 10:25 Hacknutá výuka aneb jak se rodí hacker

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

10:25 – 11:35 Proměny dětské duše v současném kybersvětě

PhDr. Andrej Drbohlav, Institut behaviorálních studií

11:35 – 11:45 Závěrečná diskuze, shrnutí

Další doprovodný program Národního finále:

Registrace:

Registrace uzavřena.