Programové zaměření

Pracovní skupina PS07 Inteligence

1. Využívání AI ale i dalších technologií k profilování subjektů

 • Jaké metody a postupy používá AI, aby z veřejně dostupných dat vytvořila profily subjektů např. zmapování preferencí či zvyků?
 • Jak AI vytváří profily lidí pro individualizovanou nabídku zboží, služeb a informací?
 • Jak vytvářet virtuální identity a jak je rozpoznávat?

2. Využíváni AI v oblasti manipulace lidského vědomí

 • Jaké metody a postupy používá AI s cílem ovlivnit lidskou mysl (nudging, deepfake, fakenews)?
 • Jak se dají manipulace vytvářené pomocí AI rozpoznávat a monitorovat?
 • Jak je AI využívána ve vedení kognitivní války (Cognitive Warfare)?

3. Využívání AI v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště (C3I, C2ISR)

 • Jak poskytovat smysluplný obraz rozhodovací situace s využití množství dat z IoT, ISR, atd. Jak redukovat informační tok pro podporu efektivního rozhodování velitele?
 • Jaké mohou být nové taktické metody vedení boje s využitím AI? Jak zjednodušovat plánovací a rozhodovací procesy velení a řízení?
 • Jak zahrnout využívání AI do obsahu vzdělávání velitelských kádrů, plánovaní technologických akvizic a rozvoje spolupráce s komerční a akademickou sférou?

4. Základní osvěta ohledně využívání AI v bezpečnostní komunitě

 • Jaké jsou praktické zkušenosti z využíváním AI? Jaké jsou reálné parametry systémů? Co je jen marketing a co je reálné?
 • Jaké jsou podmínky a osvědčené postupy zavádění AI?
 • Jak je a bude využívání AI regulováno?