Plán aktivit

Pracovní skupina PS07 Intelligence

 

Termín Typ Název a témata,
TBD
(únor 2024)
FGR

Akční plán pro PS 07

a) Určení kompetence pro koordinaci všech aktivit (BRS – Výbor pro národní bezpečnost)

b) Vytváření „focus groups“ pro konkrétní okruhy otázek, případy užití, atd.

c) Priority (nastupující a přelomové technologie, vzdělávání, legislativa a financování)

TBD FGR

Sdílení poznatků a zdrojů pro kybernetickou obranu

Sdílení informací a znalostí o kybernetických hrozbách
a činnostech aktivistických a APT skupin. Možnosti sdílení technologických zdrojů pro analýzu dat.

TBD SEM

SWOT pro využití AI v kybernetické obraně

a) Využití AI pro identifikaci a řešení kybernetických útoků
b) Možnosti testování bezpečnosti AI modelů

TBD FGR

INTELLigon

Koncept tvorby analytického pískoviště pro rozvoje profesních dovedností v OSINT, SIGINT a IMINT

TBD SEM

Rozpoznávání deepfake

a) Analýza činnosti aktivistických a APT skupin

b) Rozpoznávání deepfake – zaměřeno na manipulaci vědomí

TBD FGR

Koncept kGovernment

Definice konkrétních případů užití, potřeby, omezení, atd.

TBD SEM

Analytical & Intelligence Tradecraft

State-of-the-art, best practices, INTLLigon

TBD SEM

OSINT pro vyšetřování bagatelní trestné činnosti

Osvěta ve využívání otevřených informačních zdrojů pro příslušníky policie.

průběžně PRO

INTELLligon – Intelligence Polygon

Koordinace tvorby analytického pískoviště pro vzdělávání, simulace a soutěže v oblasti OSINT, SIGINT, IMINT, …

průběžně PRO

kGATE4AI (Knowledge Gate)

Vytváření znalostní platformy o problematice AI v kontextu potřeb cílových skupin a témat konference „Má mozek ještě šanci“.