SCADA konference

27. 04. 2023 - 27. 04. 2023

Mladá Boleslav, 12:00 – 16:30

Pořádá FFF ve spolupráci s Pracovní skupinou KB ČP AFCEA

 

3. ročník bezpečnostní konference zaměřený na kybernetickou bezpečnost průmyslových řídících systémů, aktuální kyber bezpečnostní trendy a praktické zkušenosti.

Kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. S rostoucím počtem a závažností kybernetických bezpečnostních incidentů rostou i nároky na ochranu informací. Průmyslové řídicí systémy (ICS) jsou důležitou součástí kritické infrastruktury, bohužel však na ně zatím není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních letech byla řada kyberútoků vedena právě proti ICS.

Kybernetická bezpečnost hraje významnou roli i v oblasti Internetu věcí (IoT), tedy v síti fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízeními, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Půldenní odborná konference se zaměří hlavně na aktuální témata v oblasti bezpečnosti ICS, na bezpečnost Internetu věcí a na další související témata. Konference naváže na předchozí bezpečnostní akce organizované v rámci projektu FFF a vytvoří jedinečné fórum pro partnery a účastníky k diskusi a k výměně informací a zkušeností z oblasti ICS a kybernetické bezpečnosti, bude hledat alternativní řešení nastolených problémů, a to zejména prostřednictvím zapojení světově uznávaných odborníků v oblasti bezpečnosti a ICS systémů.

Zabezpečení informačních systémů, nastavení procesů pro ochranu dat, předcházení kybernetickým incidentům a událostem. A rychlé řešení těch incidentů, kterým se organizace přeci jenom nevyhne.

Počet organizací, které budou muset informační bezpečnost řešit komplexně, jako systém, výrazně vzroste po přijetí nové EU směrnice o kybernetické bezpečnosti, tzv. NIS2. To se bude týkat rovněž nastavení pravidel a postupů pro předcházení a řízení kybernetických bezpečnostních incidentů.

Konference se zaměří na následující témata:

  • Aktuální a budoucí kybernetické hrozby a jejich řešení
  • Nové technologické trendy v oblasti bezpečnosti ICS
  • OT bezpečnost a SCADA
  • Connected Cars a Internet věcí
  • Lidský faktor a související témata
  • Nová evropská a národní legislativa (NIS-2, nový zákon o kybernetické bezpečnosti) a povinnosti nových povinných subjektů

Rámcový program:

12:15 12:20 Úvodní slovo Jaroslav PEJČOCH Člen představenstva ICT UNIE
12:20 12:40 Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 Petra LOMPEJOVÁ Oddělení regulace soukromého sektoru NÚKIB
12:40 13:10 Bezpečná průmyslová komunikační infrastruktura – jak ano a jak ne… Jiří KASNER Předseda představenstva COLSYS – AUTOMATIK
13:10 13:35 OT a IT jsou si blíže, než se zdá Pavel MINAŘÍK VP, Technology PROGRESS/FLOWMON
13:35 14:00 Malé i velké výzvy a úspěchy v zabezpečení kritických OT aktiv Marnix JANSE Oddělení OT security research GREYCORTEX
14:00 14:20 IT bezpečnost ve výrobě Erik ZAPLETAL Architekt kybernetické bezpečnosti pro oblast výroby ŠKODA AUTO
14:20 14:45 Přestávka
14:45 15:10 Kybernetická bezpečnost – „Jsme docela v bezpečí“ – Opravdu!? Petr ROUPEC CEO & President BOHEMIA MARKET
15:10 15:35 Modelování hrozeb (nejen) pro průmyslová prostředí Jan KOPŘIVA Cybersecurity Consultant ALEF NULA
15:35 16:00 Řízení rizik dodavatelského řetězce, standardy pro Manufacturing, hodnocení jeho rizik a modelování hrozeb Martin HOŘICKÝ Partner, Digital Services BDO
16:00 16:25 Polygon operačních technologií na NÚKIB Jan ZDRHA Oddělení bezpečnosti operačních technologií NÚKIB
16:25 16:50 Kybernetická bezpečnost železnic Jakub JANČÍK Account Manager CEE BARRACUDA

moderuje: Jaroslav Pejčoch, člen představenstva, ICT Unie

Změny v programu vyhrazeny

 

Více informací zde:
https://future-forces-forum.org/events/110_scada-security-conference?lang=cs

Registrace:

Registrace uzavřena.