Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2015

V roce 2015 pracovní skupina PS05 úspěšně navázala na svou činnost v předchozím období.

V současné době pracuje v pracovní skupině 30 osob z 24 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ, Policejní akademie ČR v Praze, Univerzity obrany a dalších. V pracovní skupině jsou rovněž zastoupeni představitelé CESNET, ICT unie, ČIMIB, AOBP, CACIO a dalších asociací.

V roce 2015 se členové pracovní skupiny sešli na 7 pracovních jednání, uspořádali 3 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na jedné mezinárodní konferenci v rámci veletrhu IDET 2015. V rámci IDETu se členové PS05 rovněž podíleli na pokračování praktických ukázek v oblasti kybernetické bezpečnosti a podíleli se na workshopu „Kybernetická bezpečnost pro manažery“.

V květnu 2015 pracovní skupina připravila k vydání 4. oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB. Slovník byl opět zaslán do soutěže JTP o nejlepší slovník roku.

V roce 2015 pracovní skupina vydala 4 publikace s ISBN, z toho jednu tištěnou a tři elektronické.

Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 912 neunikátních osob, z toho 407 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.
Členové pracovní skupiny se rovněž podíleli na podpoře studentských klubů AFCEA. Zejména zapojili studenty do přednáškové činnosti v rámci bezpečnostních seminářů.

Členové pracovní skupiny se rovněž aktivně podíleli na koordinaci a realizaci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM), který se uskutečnil v říjnu 2015 a vystoupili na několika národních (IDG) a mezinárodních konferencích (TechNet Europe, Cyber Security Day Rumunsko).

V roce 2015 i nadále pokračovala úspěšná spolupráce se zástupci UKTI. Členové pracovní skupiny a členové AFCEA se rovněž zúčastnili mezinárodní akce Cyber Security & Information Showcase pořádané UKTI ve Vídni a několika dalších akcí pořadaných UKTI na Britské ambasádě v Praze.

V roce 2015 pracovní skupina navázala spolupráci s ČVUT v Praze, zejména s ITU centrem pro kybernetickou bezpečnost. Zástupci ČVUT se zúčastnili několika akcí pracovní skupiny a ředitel ITU se stal členem pracovní skupiny.

Od listopadu 2015 se v rámci každého jednání pracovní skupiny prezentují projekty a témata kybernetické bezpečnosti pozvanými hosty a členy pracovní skupiny. Tato skutečnost přispěla ke zpestření programové náplně pracovní skupiny a k efektivní výměně informací mezi členy pracovní skupiny.

V listopadu 2015 bylo rovněž dohodnuto se zástupci NBÚ/NCKB zapojení pracovní skupiny do plnění vybraných úkolů Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR. Členové pracovní skupiny se zapojí zejména do plnění těchto úkolů Akčního plánu: B.5.01, D.1.01 a E.4.02.

V roce 2015 se pracovní skupina potýkala s menší účastí členů pracovní skupiny na jednáních pracovní skupiny a s jejich aktivním zapojením do přípravy jednotlivých akcí. Tato skutečnost prozatím neovlivnila fungování pracovní skupiny, ale potřeba situaci sledovat a předejít případným budoucím komplikacím.

Na listopadovém jednání pracovní skupiny bylo rovněž rozhodnuto, že od roku 2016 bude pracovní skupina organizovat tzv. „Cyber Café“ – diskusní uzavřená fóra na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.
Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

V Praze 15. prosince 2015