Plán činnosti na rok 2016

 • Sehrávat aktivní roli při rozvoji a koordinaci spolupráce mezi státem, soukromou a akademickou sférou v rámci realizace strategie kybernetické bezpečnosti.
 1. Spolupráce s NBÚ
 • Spolupráce na plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti;
 • Organizace seminářů na aktuální témata v oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • Organizace neformálních diskusních fór „Cyber Café“ na aktuální téma z oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • Aktivní spolupráce při zpracování ročenky kybernetické bezpečnosti ČR, případně účast v redakční radě.
 1. Spolupráce s okolními pobočkami AFCEA.
 2. Spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, sdruženími a asociacemi (ICT Unie, CSIRT-CZ, CACIO, AOBP, apod.)
 3. Spolupráce se studentskými kluby AFCEA a vysokými školami
 • Aktivně se podílet na přípravě a průběhu CYBER TRENDS v rámci FUTURE FORCES FORUM
 • Uspořádat minimálně 4 bezpečnostní semináře ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze.
 • Rozvíjet slovník kybernetické bezpečnosti

 

V Praze dne 12. ledna 2016