Plán aktivit na rok 2016

 1. Vytvoření „Mapy informačních zdrojů“ pro potřeby ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
 2. Příprava odborného workshopu pro následující procesy:
 • sběr informací (procesy sběru, zdroje informací, třídění a kvalifikace informací a jejich zdrojů) o aktuálním stavu během mimořádné události / krizové situace včetně jejich autorizace a verifikace
 • standardizovaná výměna informací a sdílení společného obrazu situace na lokální a centrální úrovni
 • distribuce autorizovaných informací (rozhodnutí, nařízení, pokyny, doporučení apod.) zainteresovaným subjektům
 • zapojení sdělovacích prostředků a sociálních síti do sběru a distribuce informací
 1. připravit a zrealizovat (ve spolupráci s NBÚ) workshop s cílem osvětové činnosti v oblasti PRS GALILEO
 2. Definovat nástroje pro systematickou přípravu a řízení nácviků řešení mimořádných událostí a krizových situací, od přípravy přes provedení až k vyhodnocení cvičení
 3. Přispět k vytvoření Terminologického slovníku Ochrany obyvatelstva
 4. Podpora vědy a výzkumu v oblasti Ochrany obyvatelstva
 • Tvorba témat pro veřejné zakázky z oblasti VaVa
 • Navržení možné formy (např. workshop) prezentace výsledků již zrealizovaných projektů