Webinář: Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – V. díl

08. 04. 2021 - 08. 04. 2021

ONLINE, Link bude poslán zaregistrovaným osobám

Termín:

8. 4. 2021 od 13:00 do 14:30 hod.

Popis:

Pátý díl série webinářů pracovní skupiny Ochrana obyvatelstva AFCEA věnovaný bezpečnostním a společenským výzvám, které dnešní „pandemická“ doba přináší…

Program:

Moderátor: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA (ČVUT)

brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
ředitel Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky
Nelegální drogové trhy v aktuálních souvislostech
Obsahem příspěvku je seznámení s aktuálními parametry nelegálních drogových trhů v České republice v zájmových souvislostech, za využití trestně-právních a epidemiologických dat, včetně tuzemských i zahraničních informací orgánů vymáhajících právo. Fenomén je nahlédnut z perspektivy zdravotních, společenských i bezpečnostních rizik, se zřetelem k aktuálním trendům a změnám, které jsou podmíněny změnou paradigmat protidrogových politik, technologickým vývojem i pandemickou situací.

 

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra České republiky
zástupce ČR v Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma Psychology EFPA, zástupce ČR v RAN Health
Psychologické dopady pandemie
Příspěvek přiblíží dopady pandemie do duševního zdraví populace ČR, zmíní i dopady v oblasti bezpečnosti, včetně rizik spojených s polarizací a radikalizací. Autor příspěvku přiblíží základní nástroje, které vybudovali psychologové bezpečnostních sborů ČR v reakci na koronavirovou krizi – Virtuální asistenční centrum pomoci, informační mobilní aplikaci Koronavirus covid 19 v ČR a kampaň NUDZ pro podporu odolnosti a duševního zdraví (www.opatruj.se)

 

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
CESNET, z.s.p.o
Kybernetické útoky na nemocnice během pandemie COVID-19
Prezentace se věnuje problematice kybernetické bezpečnosti, specificky pak bezpečnosti zdravotnických zařízení. V úvodu jsou shrnuty a stručně analyzovány kybernetické útoky provedené na česká zdravotnická zařízení v období pandemie COVID-19 spolu s postupy přijatými odpovědnými úřady. V kontextu proběhlých útoků a na základě analýz útoků, platné legislativy a událostí poskytne prezentace stanovisko, zda jsou požadavky na kybernetickou bezpečnost nemocnic nastaveny dostatečně či zda by tato oblast měla být revidována. Zároveň budou doporučena opatření, která by kybernetickou bezpečnost nemocnic posílila.

 

Partneři:

 

Registrace:

ukončena