Využívání umělé inteligence

11. 05. 2023 - 11. 05. 2023

ICZ Group, Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle od 9:30 hod.

Česká pobočka AFCEA – pracovní skupina PS07 Intelligence
ve spolupráci s SKIS MO

pořádá seminář

VYUŽÍVÁNÍ UMĚLÉ INTELIGENCE
v oblasti velení, řízení a digitálního bojiště

 

 

Cíl semináře:

Prezentovat reálné způsoby využití AI pro podporu rozhodování velitele a jeho štábu a navrhnout jejich integrace do řízení boje a plánovacího procesu velitele a štábu.

Ukázat na potřeby vniku národní databáze informací, které je možno využít k „učení“ neuronové sítě, stanovit možnosti využití dat z koaličního prostředí, ujasnit možnosti využití zdrojů AČR – vlastní cvičení, simulace apod.

Program semináře:

Čas Přednášející Téma
09:00
09:30
Registrace
09:30
09:35
AFCEA Zahájení semináře
09:35
09:50
AČR (SPSxSRSxSKIS?) Požadavky AČR pro využití AI k analýze dat jako podkladu rozhodovacího procesu velitele.
09:50
10:05
TOVEK Výsledky pracovní skupiny NIAG SG-279 Protocols and Standards to Certify Applications Using Artificial Intelligence
10:05
10:20
UNOB Válečná hra s podporou umělé inteligence.
10:20
10:30
MAMA AI Představení konkrétních aplikací AI s potenciálem pro využití v ozbrojených silách (praktické ukázky produktů s důrazem na oblasti velení a řízení)
10:30
10:45
SPACEKNOW
15 min Přestávka na kávu
11:00
11:15
AFCEA Vytvoření národní DB k „učení“ AI

 • Analýza modelů informačních toků v rámci architektury PozS (analýza zdrojů dat a informací)
 • Komplexní a unifikovaný sběr dat z vozidla, vnitřního a vnějšího prostředí, chování a práce uživatelů
 • Způsoby ukládání dat pro jejich krátkodobé využití (během samotné operace) i dlouhodobého využití (např. budoucí vyhodnocení operací apod.)
 • Korelace, agregace, filtrování dat pro účely rozhodování
11:15
11:25
MAMA AI Využití AI v přípravě vojsk

 • Syntéza a syntaxe texu, řeči, vyhodnocení stresujících prvků
 • Formalizovaná dokumentace
  • Bojová
  • Mírová
11:25
11:50
AČR, AFCEA Diskuse o potenciálních rizicích nasazení AI v ozbrojených silách, návrh dalšího postupu s konkretizací opatření a odpovědnosti v projektu AI pro AČR.
11:50
12:00
AČR, AFCEA Shrnutí diskuse.

Více informací:

Zbyšek Weiss
Předseda pracovní skupiny PS08 Komunikační a Informační Mannagement, AFCEA
Telefon: 733 127 668

Registrace:


  účastnický poplatek* (zvolte správnou volbu)

  Fakturační údaje pro platící:
  *údaje označené hvězdičkou jsou povinné


  V ceně registračního poplatku je občerstvení.
  Poplatek prosím uhraďte převodem na účet České pobočky AFCEA,
  Číslo účtu: 2401139803/2010, VS: /váš telefon/. Více info obdržíte v emailu.
  Následně Vám bude elektronicky na Váš email poslán daňový doklad k úhradě.
  Teprve po platbě bude provedeno potvrzení registrace. Česká pobočka AFCEA si vyhrazuje právo registraci odmítnout. Vyplňte kompletně tento formulář a odešlete elektronicky.
  Stornovací podmínky: stornovací poplatek činí 100%. Jeden registrační formulář pro jednoho účastníka.