Seminář eGovernment Cloud

04. 02. 2020 - 04. 02. 2020

Policejní akademie ČR v Praze od 9:30 do 13:00

 

SEMINÁŘ

eGovernment Cloud: aktuální stav a související legislativa

 

Program:

Předběžná agenda (hlavní řečníci jsou potvrzeni, témata mohou být dále upřesněna)

09:30 –

09:40

Zahájení, přivítání účastníků Petr Jirásek (AFCEA)

09:40 –

10:45

Téma 1:
Aktuální informace k projektu eGC.
Stav zařazování IS do bezpečnostních úrovní.
Zakotvení eGC v novelách ZoISVS.
Procesy spojené s Katalogem Cloud Computingu z pohledu zadavatelů i dodavatelů.
Aktuální informace k vypsání pilotního rámce DNS na služby eGC IaaS/PaaS.
Ing. Miroslav Tůma, PhD. (MVČR)
Prof. Ing. Jiří Voříšek
Ing. Tomáš Hampl
Ing. Marek Beneš

10:45 –

11:15

 

Přestávka na kávu

11:15 –

12:30

Téma 2:
Procesy eGC a jejich úprava z pohledu ZKB a jeho vyhlášek.
Kvalifikace dodavatelů, role “provozovatele” IS/KS ve smyslu ZKB.
Řízení strategických rizik, vyplývajících z využívání cloud computing z pohledu regulátora.
Mgr. Adam Kučínský (NÚKIB)
Mgr. Martin Švéda (NÚKIB)

12:30 –

13:00

Závěrečná diskuze Všichni
13:00 Ukončení semináře, oběd v jídelně Policejní akademie

 

Registrace na seminář:

Registrace ukončena.