O nás

Česká pobočka AFCEA zaměřuje dlouhodobě svoji pozornost do oblasti podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil jako jednoho z významných nástrojů obrany všeobecně uznávaných morálních hodnot demokratického světa. Česká pobočka AFCEA byla založena 5. května 1993.

Českou pobočku AFCEA řídí třináctičlenná rada. V čele rady stojí prezident pobočky. V současné době je prezidentem Ing. Josef Strelec, CSc. Radu dále tvoří tři viceprezidenti, sekretář pobočky, sekretář programového viceprezidenta, pokladník a šest členů rady.

Česká pobočka AFCEA má v současné době tři čestné viceprezidenty, kterými jsou armádní generál Ing. Petr Pavel, M. A., náčelník Generálního štábu AČR; armádní generál v.z.  Ing. Vlastimil Picek a brigádní generál Ing. Jan Kaše.

 

Omluva

Vážení návštěvníci, stránky české pobočky AFCEA právě přechází na nový redakční systém. Během tohoto přechodu nemusí být dostupné všechny informace a funkce.

Děkujeme za pochopení.

Aktuality

Podepsáno Memorandum o spolupráci mezi AFCEA a MV ČR

Dne 28. 7. 2015 podepsal náměstek pro řízení sekce ICT Ministerstva vnitra České republiky JUDr. Jaroslav Strouhal a president České pobočky AFCEA Ing. Josef Strelec, CSc. Memorandum o spolupráci mezi těmito organizacemi.

Založení pracovní skupiny Ochrany obyvatelstva

Úvodní zasedání se koná dne 18. 6. 2015 od 16 hodin.

logo_AFCEA_tit

Zrušení semináře – Sociální sítě a bezpečnost

Z technických důvodů je plánovaný seminář na 16. 6. 2015 zrušen. Nový termín bude oznámen později.

Mezinárodní konference SECURITY TRENDS

Česká pobočka AFCEA a její pracovní skupina kybernetické bezpečnosti aktivně podpořila konání mezinárodní konference SECURITY TRENDS.

logo_AFCEA_tit

Česká pobočka AFCEA na IDET 2015

Ve dnech 19.5. – 21.5.2015 se uskutečnit již 13 veletrh obranných a bezpečnostních technologií IDET. Česká pobočka AFCEA je tradičním partnerem tohoto veletrhu a to již od jeho prvního ročníku.

slovník obálka 2015_Stránka_1

Na veletrhu IDET se křtila nová verze slovníku

Při příležitosti konání veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2015 v Brně se uskutečnil slavnostní křest výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti.

pohar

Udělení ceny Model Chapter 2014

Česká pobočka AFCEA obdržela cenu Model Chapter 2014.

logo_AFCEA_tit

Plánovací konference AFCEA

Cílem plánovací konference bylo představit a diskutovat programové zaměření činnosti České pobočky AFCEA na další období a finalizovat tak podklady pro jednání nadcházející Výroční valné hromady ČP AFCEA.

logo_AFCEA_tit

Pozvánka na výroční valnou hromadu České pobočky AFCEA

na základě Stanov České pobočky AFCEA mi dovolte, abych Vás pozval na Výroční valnou hromadu pobočky, která se bude konat dne 29. dubna 2015 od 16:00 hod.

Bezpečnostní seminář CERT/CSIRT/SOC

Dne 31. března 2015 se na Policejní akademii ČR v Praze uskutečnil bezpečnostní seminář, který se věnoval problematice CERT/CSIRT/SOC