Zpravodaj 1/2023

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA,

nejprve nám dovolte popřát vše dobré v novém roce 2023, především hodně zdraví a štěstí, a to jak Vám tak Vašim rodinám a blízkým. Rovněž si společně popřejme, ať náš další společný AFCEA rok je též plný zajímavých aktivit ve prospěch obrany a bezpečnosti České republiky.

Přinášíme vám malé poohlédnutí za minulým rokem 2022. Dále vám chceme představit klíčové akce a aktivity, které plánujeme a které nás snad neminou v roce 2023.
Rádi bychom úvodem připomněli, že letos oslavíme 30 let od ustavující schůze České pobočky AFCEA, které se tehdy zúčastnila řada významných zástupců ministerstva obrany ČR, armádních i civilních specialistů a řada zahraničních hostů v čele s manažerem AFCEA Europe, gen. Greindlem a představitelem Bonnské pobočky Eberhardem Mullerem von der Bank.

Celé vydání zpravodaje si přečtete zde.