Změna termínu konference Ochrana měkkých cílů 2020

Vážení účastníci konference Ochrana měkkých cílů 2020,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR  a očekávaným pandemicko-hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a doporučení státních a veřejných organizací k omezení návštěv hromadných akcí pro jejich zaměstnance musíme s lítostí oznámit, že se plánovaná konference Ochrana měkkých cílů II.  dne 30.9.2020 neuskuteční. Konference se ale neruší, posouvá se na termín 10.6.2021.

Program konference zůstává stejný (přikládáme do přílohy), registrace všech zúčastněných i prezentujících zůstává v platnosti za stejných podmínek.

Vážíme si velmi vašeho zájmu o konferenci i bezpečnostní témata související s ochranou měkkých cílů. Z tohoto důvodu připravíme v následujícím období, kdy nebude možné se ve větším počtu osob fyzicky potkávat, sérii tematických webinářů, které budou reflektovat aktuální bezpečnostní témata. Uvědomujeme si, že se na bezpečnostní hrozby nesmí zapomínat, byť se o nich v současné době méně hovoří.

Pozvánky na tyto webináře budou automaticky rozesílány všem zaregistrovaným účastníkům konference.

Rovněž uvítáme případné vaše podněty a témata, případně nabídky na vystoupení, v rámci kterých byste se chtěli podělit o své zkušenosti a znalosti.

Přejeme vám především mnoho zdraví vám i vašim blízkým a alespoň trochu potřebného klidu v naší každodenní práci!

Organizační tým konference