Změna na pozici viceprezidenta pro členské záležitosti ČP AFCEA

V březnu 2021 rezignoval na pozici viceprezidenta pro členské záležitosti ČP AFCEA pan Rostislav Jirkal. Rostislavu Jirkalovi patří veliké poděkování za jeho více než desetiletou usilovnou a příkladnou práci v radě ředitelů České pobočky AFCEA.

Dovolte nám, abychom Vás dále informovali, že rada ředitelů ČP AFCEA kooptovala dne 7. 4. 2021 na pozici viceprezidenta pana Tomáše Přibyla.

Ing. Tomáš Přibyl, absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT Praha oboru technická kybernetika, se pohybuje v oblasti kybernetické bezpečnosti již od roku 1996.

Je zakladatelem, spolumajitelem a předsedou představenstva společnosti Corpus Solutions, a.s., která se profiluje jako konzultační a technologická společnost pomáhající zákazníkům účinně se vyrovnat s rostoucími riziky kybernetického prostoru. Společnost je úzce profilovaná a pod vedením Tomáše Přibyla dosahuje stabilně významného ročního obratu s vysokým podílem služeb a zaměstnává více než 60 specialistů.

Tomáš Přibyl ve své práci aktivně propaguje a konzultuje se zákazníky potřebnost změny jejich přístupu k řešení kybernetických rizik. Společně se zákazníky hledá cestu k zaintegrování kybernetické bezpečnosti jako nedílné součásti jejich firemní kultury. Ve své práci klade velký důraz na vzdělávání a praktický trénink dovedností spojených s detekcí a zvládáním kybernetických incidentů. Inspiraci nalezl v Izraeli a toto know-how se snaží přenášet k zákazníkům.

V letech 2016–2019 byl předsedou výboru sdružení EuCybSec, které bylo odbornou platformou pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti kybernetické bezpečnosti.
V současné době je aktivně zapojen v pracovní skupině kybernetické bezpečnosti při AFCEA ČR. Externě spolupracuje s VŠE Praha a s ČZU Praha, kde přednáší a konzultuje problematiku kybernetické bezpečnosti.

Firma Corpus Solutions podporuje aktivity pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA a sponzoruje středoškolskou soutěž kybernetické bezpečnosti již od jejího vzniku.

Rada ředitelů ČP AFCEA