Seminář Cyber Café IV

Dne 15.11. od 16 hodin v hotelu DAP proběhne seminář Cyber Café IV. pracovní skupiny AFCEA Kybernetická bezpečnost, který je zaměřen na problematiku rozvoje lidských zdrojů a certifikace pro pracovníky působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V rámci semináře se zaměříme na celosvětově respektované certifikáty a certifikační programy. V druhé části semináře vystoupí zástupci ambasády USA, kteří nás seznámí se systémem povinné certifikace státních zaměstnanců USA a aspekty, které zavedení této certifikace provázelo.