Oznámení o konání Mimořádné valné hromady

Vážení členové České pobočky AFCEA,

v září loňského roku naše pobočka zahájila organizaci v pořadí čtvrtého ročníku středoškolské soutěže v kybernetické. Tato mezinárodně úspěšná aktivita, které se ročně účastní více než čtyři tisíce studentů z celé ČR, vzbudila pozornost i u Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

ENISA minulý rok odsouhlasila organizaci evropského finále (ECSC – European Cyber Security Challenge) v České republice v roce 2021. V návaznosti na usnesení Valné hromady z dubna 2019 zahájila Rada České pobočky AFCEA a její Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti přípravy této významné mezinárodní akce za podpory řady státních, akademických a neziskových organizací.
S ohledem na finanční a organizační náročnost ECSC 2021 se Rada rozhodla svolat na toto téma mimořádnou valnou hromadu (dále jen „Valná hromada“). Na programu Valné hromady bude představení projektu evropského finále členské základně AFCEA a projednání potřebného finančního a organizačního zajištění. Cílem Valné hromady bude poskytnout členské základně dostatek informací o této významné aktivitě a získat pro ni maximální podporu. Rada České pobočky očekává získání dlouhodobého mandátu k zajištění této akce.

Dalším bodem jednání Valné hromady bude představení záměru založení externí neziskové organizace – zapsaného ústavu pro účely budoucí organizace národních částí soutěže a dalších navazujících aktivit.

Dovolte mi, abychom Vás pozvali Valnou hromadu České pobočky AFCEA, která se koná dne 6. 2. 2020 od 14 hodin v klubové restauraci hotelu DAP, na Vítězném náměstí v Praze 6.
Dokumenty k výše uvedenému programu je možné vyžádat na adrese prezident@afcea.cz.