Ocenění členů Stud. klubu AFCEA při Univerzitě obrany

Setkání se studenty se účastnili regionální viceprezident AFCEA International Petr Jirásek, prezident České pobočky AFCEA Josef Strelec, viceprezident pro programovou činnost české pobočky Tomáš Müller, rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, prorektor pro vnější vztahy a marketing UO Rudolf Urban a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj Fakulty vojenských technologií UO plukovník Vlastimil Malý. Na úvod podplukovník Petr Hrůza, prezident Studentského klubu AFCEA při Univerzitě obrany, shrnul činnost klubu v letošním roce a představil plán na rok 2015.

Studentský klub byl založen 16. dubna 2013 v Brně, kdy bylo podepsáno Memorandum o spolupráci Univerzity obrany a České pobočky AFCEA v oblastech informatizace, krizového řízení, managementu a kybernetické obrany. Klub založilo šest studentů. Patronem studentského klubu se stal proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT plukovník Vlastimil Malý a prezidentem klubu byl zvolen podplukovník Petr Hrůza. V současné době má klub již 17 členů. Jsou jimi studenti nejen bakalářského a magisterského studia, ale také nově i studenti doktorandského studia. Jako jediný klub v Evropě, ve které je registrováno celkem 14 studentských klubů AFCEA, má ve svých řadách i zahraničního studenta, konkrétně z Vietnamu.

Za své krátké působení realizoval Studentský klub AFCEA při Univerzitě obrany řadu aktivit, například zorganizoval vůbec první „mezinárodní“ setkání členů studentských klubů AFCEA v České republice a na Slovensku. Akce se konala v prostorách Univerzity obrany letos v květnu a ze strany účastníků byla velice pozitivně hodnocena. Jeden ze zahraničních účastníků po setkání řekl: „Univerzita obrany se projevila jako vzorný hostitel, co se týče ubytování, stravování, dalšího občerstvení a zajištění komentované prohlídky Brna. Příště přijedeme zase.“

Významné jsou také zahraniční aktivity klubu. Četař Miroslav Hovorka v březnu 2014 úspěšně reprezentoval klub na „6. ročníku studentského sympozia AFCEA Europe“ v Bukurešti. Mezi devadesáti sedmi studenty, kteří představili více jak padesát akademických projektů, uspěl a získal cenu za nejlepší poster „Best Poster Award“ s prací nazvanou „Possibility of using MFD in air combat missions“.

Mezi nejvýznamnější individuální ocenění, které člen klubu zatím získal, patří ocenění civilního studenta UO Lubomíra Almera „Regional Distinguished Young AFCEAN 2014 Award“. Toto ocenění uděluje Young AFCEAN Awards Committee z USA nejlepším členům AFCEA při splnění několika náročných podmínek. Lubomír Almer je členem studentského klubu od jeho založení, aktivně se podílí na činnosti klubu, reprezentoval klub na národních i mezinárodních konferencích, je členem pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti a jako první student z klubu prezentoval své výsledky také na bezpečnostním semináři. Mezinárodní cenu si převezme 10. února 2015 na AFCEA WEST v San Diego Convention Center.

V měsíci říjnu 2014 se klub podílel na několika akcích Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. V rámci této kampaně spolu s Národním centrem bezpečnějšího internetu zorganizoval 23. října na půdě Univerzity obrany odborný seminář pod názvem „Soukromí a bezpečnostní rizika v kyberprostoru“. Mezi záměry pro příští rok patří podpora konání jednoho bezpečnostního semináře na Univerzitě obrany a uspořádání setkání evropských studentských klubů v rámci mezinárodního veletrhu obranných a bezpečnostních technologií IDET 2015. A také se podílet na bezpečnostních seminářích v ČR a aktivně se účastnit zahraničních konferencí.

Po vystoupení prezidenta studentského klubu rektor-velitel UO brigádní generál Bohuslav Přikryl předal v souvislosti s desetiletým jubileem Univerzity obrany pamětní odznaky regionálnímu viceprezidentovi AFCEA International Petru Jiráskovi a prezidentovi České pobočky AFCEA Josefu Strelcovi. Na podporu studentských vědeckých projektů obdržel studentský klub AFCEA při UO šek v hodnotě 500 USD od AFCEA International na grant, který se bude týkat návrhu a testování možností ochrany mobilních zařízení proti kybernetickým útokům.

Na setkání došlo také k předání mimořádných stipendií nejlepším studentům. Prvními, kteří v tomto klubu splnili přísné podmínky pro získání stipendia AFCEA, jsou studenti Lubomír Almer a Jana Šmejdířová. „Nejtěžší bylo dosažení požadovaných studijních výsledků,“ zhodnotil kritéria Lubomír Almer. Jednou z podmínek získání stipendia totiž bylo dosáhnout klasifikační stupeň podle ECTS v posledních dvou semestrech studia A nebo B. Výše stipendia 20 000 Kč byla pro studenty velice zajímavá a byla také pěkným poděkováním za jejich přístup ke studiu a reprezentaci studentského klubu a univerzity.

V druhé části setkání proběhla diskuze mezi studenty a představiteli AFCEA a Univerzity obrany. Hovořilo se hlavně o otázkách vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, publikační činnosti, účasti na mezinárodních konferencích a sympoziích apod.

 

 

Autor: Petr HrůzaPavel Pazdera​, foto: Pavel Pazdera

Text a fotografie převzaty ze Zpravodajského potrálu Univerzity obrany