Kybernetická bezpečnost IV: Praktické zkušenosti a Cyber Threat Intelligence

 

seminář se uskuteční 14. 09. 2016 v Posluchárně P2, Budova B, Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká ul., Praha 4

 

 

Partneři semináře:

loga5

 Program semináře:

9.30 Přivítání
Petr JIRÁSEK, Předseda, Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA
Josef Požár, Děkan, Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR v Praze

Sekce NBÚ a NCKB
9.30 – 11.00
Úvodní slovo
Dušan NAVRÁTIL, Ředitel, Národní bezpečností úřad ČR
Zkušenosti z naplňování zákona o KB
Legislativa a EU NIS

11.00 – 11.25 Přestávka
Sekce praktických příkladů a řešení
11.25 – 11.45 Multidisciplinární bezpečnost
Adrian DEMETER, Deloitte Security
11.45 – 12.10 Aktuální trendy kybernetických útoků – perspektiva ALEF CSIRT
Jan KOPŘIVA, ALEF NULA, a.s.
12.10 – 12.40 FireEye iSight Intelligence
Robert ZELAZO, Sales Director of CEE, FireEye
12.40 – 13.00 Proč prevence jako ochrana nestačí?
Artur KANE, Flowmon Networks, a.s.
13.00 – 13.30 Přestávka
13.30 – 13.50 Vyhodnocování hrozeb a zabezpečení v Cloudu
Zdeněk JIŘÍČEK, Microsoft
13.50 – 14.10 Personální bezpečnost v IT, prevence interní počítačové kriminality
Miroslav POKORNÝ
14.10 – 14.35 AddNet – detailní L2 monitoring a spolehlivé základní síťové služby (DDI/NAC) – základ
kybernetické bezpečnosti organizace
Jindřich ŠAVEL, Novicom
14.35 – 14.55 Bezpečnost na úrovni DNS
Ondrej PÁNEK, Cisco Systems, Czech Republic
14.55 – 15.15 Chytáme útočníky, aneb vizibilita jaká tu nebyla
Jan RYDVAL, Senior Systém Engineer, Fidelis Cybersecurity
15.20 Závěr

 

Registrace na seminář

Registrace ukončena z kapacitních možností sálu