Konference Ochrana měkkých cílů

Česká pobočka AFCEA, Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze pořádá dne 30. 9. 2020, v budově Masarykovy koleje ČVUT, odbornou konferenci Ochrana měkkých cílů II. 2020.

Tematické okruhy konference:

  • Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
  • Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
  • Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace
  • Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Konference se koná pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, pana JUDr. Jaroslav Strouhala

 

Partnerské podmínky ke stažení: Konference Ochrana měkkých cílů – partnerské podmínky