Elektronická identita

Kolokvium

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti, Česká pobočka AFCEA
Fakulta bezpečnostního managementu, Policejní akademie ČR

Elektronická identita

Přístup občanů k personalizovaným službám

Předběžný program kolokvia
 • 8:00 Registrace
 • 9:00 Zahájení kolokvia
  • Úvodní slovo – Jaroslav Pejčoch, AFCEA
  • Kontext a východiska – Zdeněk Jiříček, AFCEA
 • 9:45 Odborný blok I. (moderovaná diskuse)
  • Cesta k optimální elektronické identifikaci a autentizaci (občanů)
  • Autentizace občanů v on-line službách a související legislativa
 • 11:15 Přestávka
 • 11:45 Odborný blok II. (moderovaná diskuse)
  • Příležitosti využití identifikace a autentizace občanů on-line pro soukromý sektor
  • Možné služby a funkční scénáře s různými prostředky elektronické identity
 • 13:00 Zakončení kolokvia (sumář závěrů)

 

Panelisté:

Ing. Ondřej Felix, CSc. – Hlavní architekt eGovernment, Digital Champion
Mgr. Bohdan Urban – Ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu, Ministerstvo vnitra
JUDr. Alena Kučerová – Náměstkyně sekce dozorových činností, Úřad pro ochranu osobních údajů
Ing. Aleš Špidla – Ředitel odboru bezpečnostní politiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. – Ved. ústavu práva a technologií, Masarykova univerzita Brno
JUDr. Josef Donát, LLM – Rowan Legal
Ing. Svatoslav Novák – Prezident ICT Unie
Ing. Tomáš Hládek – Česká bankovní asociace
RNDr. Jiří Peterka – Nezávislý konzultant a publicista
Přihláška a podrobný program v PDF ke stažení.