Webinář : Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – II. díl

26. 11. 2020 - 26. 11. 2020

ONLINE, Link bude poslán zaregistrovaným osobám

Webinář

Bezpečnostní a společenské výzvy v době pandemické – perspektiva různých vědních disciplín a oborů. – II. díl

 

Termín:
26.11.2020 od 13:00 do 14:30 hod.

 

Popis: Druhý díl série webinářů pracovní skupiny Ochrana obyvatelstva AFCEA věnovaný bezpečnostním a společenským výzvám, které dnešní „pandemická“ doba přináší…

 

Program:

Moderátor: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.,MBA (ČVUT)

 

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.
České vysoké učení technické v Praze FBMI – výzkumný tým

Psychosociální dopady kovidové pandemie  (od témat psychologie k otázkám bezpečnosti)

Autorka vychází z teze, že dbát o psychosociální zdraví je v době kovidové sociální výzva i příspěvek k bezpečnosti. Srovnává první a druhou vlnu pandemie. Popisuje diferenciaci ve společnosti při druhé vlně a upozorňuje na tři prototypické reakce. Ukazuje na rizika spojená s heterogenní skupinou tzv. popíračů a přívrženců spikleneckých teorii. 

 

PhDr. Petra Mlejnková, Ph.D.
Masaryková univerzita, Katedra politologie

Dezinformace jako hrozba bezpečnostnímu systému (nejen v době pandemie

Příspěvek shrnuje současné trendy šíření dezinformací v online prostředí, identifikuje hrozby ve vztahu k zajištění bezpečnosti, včetně zranitelnosti bezpečnostních aktérů. Bezpečnostní aktéři jsou totiž často opomíjenou cílovou skupinou. Příspěvek také formuluje výzvy, které před námi stojí ve snaze budovat odolnou společnost a systém. Tyto výzvy souvisí s oblastí kritické infrastruktury, technologickým vývojem či kognitivní resiliencí.  

 

PhDr. Iva Lišková, Ph.D..
Policie České republiky/České vysoké učení technické v Praze  FBMI – výzkumný tým

Útoky na měkké cíle v Evropě. Podpora sunnitského „mainstreamu“ jako alternativy k salafismu.

Po posledních teroristických útocích ve Francii a v Rakousku se stalo zcela zřejmým, že je třeba soustředit se na eliminování vlivu islamismu na evropské muslimy. Je také zcela evidentní, že vnucování sekularismu vyvolává mezi vyznávajícími muslimy zcela negativní reakce, je proto třeba podpořit „umírněnou“ verzi islámu, která by nabídla možnou alternativu k islamismu, a to především k salafismu, jehož džihádistická odnož tvoří ideovou základnu současných teroristů útočících v Evropě. Předkládaná prezentace si klade otázku, co je to „umírněný“ islám a jaké jsou jeho možnosti.

 

Registrace:

Registrace uzavřena