Využíváni AI v oblasti manipulace lidského vědomí

21. 04. 2022 - 21. 04. 2022

Policejní akademii ČR v Praze, od 09:00 do 13:00 hod.

seminář pracovní skupiny PS07 Inteligence

Využíváni AI v oblasti manipulace lidského vědomí

O závažnosti vlivu dezinformací dnes již asi nikdo nepochybuje. Cela dezinformační mašinerie je v současné době po technické stránce ještě stále víceméně manuální činnost. Lidé tvoří obsah na objednávku a jiní lidé je pak šíří pomocí webu, sociálních sítí a řetězových mailů.

Stojíme ale na prahu doby, kdy bude levnější a rychlejší využívat k tomu technologie AI, než armády trollů a pátou kolonu. Díky moderním marketingovým metodám již nyní existují postupy, jak analyzovat chování lidí na internetu a jak výsledky využít k ovlivnění názoru na aktuální témata ve společnosti.

Aby ale mohlo dojit k nasazení AI, ještě stále chybí několik klíčových článků, jako například zdokonalení NLP (natural language processing) nebo dostatek obsahu pro natrénování neuronových sítí pro vytvoření videa na libovolné téma. Paradoxně je daleko snazší z hlediska AI udělat „deep fake“ pornografického charakteru, než třeba nasimulovat záznam z neexistující vojenské operace, probíhající v reálné lokaci.

Cílem semináře je:

  • Zvýšit povědomí o kognitivní doméně a souvisejících hrozbách
  • Nastínit možné útoky na kognitivni doménu pomocí AI
  • Popsat dostupné metody mapování a potenciální využití AI
  • Napomoci propojení státní, akademické a komerční sféry, aby nedocházelo ke zbytečnému štěpení sil v boji proti dezinformacím na různých úrovních ve společnosti.

Program semináře:

 
Čas Přednášející Téma
9:00 Registrace
9:30 Tomáš Vejlupek

předseda PS07

Zahájení semináře
9:35 Zástupci bezpečnostní komunity
10:00 Tomas Krissak, Michal Trnka,

Gerulata

Monitorování a vyhodnocování vlivových operaci na digitálních platformách.

Dvě případové studie.

10:25 Eva Klusová

Palackého universita

Český mozek a kdo se nám do něho dostává. „Elfí“ agenda.
10:50 Kristýna Soukupová

Hackthemind.cz

Co je kognitivní válčení pro NATO
15 min přestávka
11:30 Jindřich Karásek

Trend Micro

CTI – kyberzločin jako postižitelná aktivita dezinformátorů a použití AI v kognitivní analýze obsahu.
11:55 Josef Holý

Avast

Hledání a distribuce informací je řízeno algoritmy, které vyvíjejí soukromé firmy za účelem zisku. Jak tyto algoritmy fungují?
12:20 Josef Šlerka

FF UK

Nechte se překvapit
12:45 Diskuse

 

Vstup a účastnické poplatky

Účast na semináři je pro členy AFCEA, pracovníky státní správy a akademických obcí zdarma

V případě zájmu o účast prosím kontaktujte ps07@afcea.cz