Výroční valná hromada pobočky

29. 04. 2015 - 29. 04. 2015

Klubová restaurace Vojenského klubu Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6 od 16. hod

 

Program Výroční valné hromady ČP AFCEA

 1. Zahájení
 2. Předání certifikátů novým kolektivním členům České pobočky AFCEA
 3. Schválení pracovních komisí
 4. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření pobočky
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zpráva o stavu členské základny
 8. Projednání návrhu změny stanov a hlasování o změně stanov České pobočky AFCEA (návrh vám bude doručen nejpozději 30 dní před konáním VVH jako příloha pozvánky).
 9. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 13. Usnesení
 14. Závěr
Složení volební komise:
Jméno a příjmení Funkce Kontaktní email
pan Milan Kný předseda volební komise kny@polac.cz
pan Jiří Douša člen volební komise dousa@atstelcom.cz
pan Petr Hrůza člen volební komise petr.hruza@unob.cz