Odborný vzdělávací seminář: Základy kybernetické bezpečnosti pro vedoucí pracovníky

20. 05. 2015 - 20. 05. 2015

ve 2. patře sálu P4, haly P, BVV v rámci IDET

 

seminář pořádá

logo_AFCEA_CZ

Česká pobočka AFCEA
Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti

pod záštitou ředitele NBÚ, náčelníka generálního štábu AČR a rektora Univerzity obrany a rektora Policejní akademie

IDET loga

Program semináře

Motivace

Oprávnění k řízení motorových vozidel má dnes skoro každý. Certifikaci ECDL (European Computer Driving Licence), tedy tzv. počítačový řidičák anebo základní znalosti pro práci na počítači má také skoro každý. V našem známém 3D světě respektujeme a známe pravidla chování a jednání. Jak jsme na tom ale s kyberprostorem a znalostí pravidel chování v něm? Jaké je minimum základů kybernetické bezpečnosti, které má znát a prosazovat vedoucí pracovník? Má smysl mít kybernetický řidičák?

Cíl

Cílem je poskytnout vedoucím pracovníkům základní znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v ČR a dopadů aktuálně platné legislativy. Znalosti lze stvrdit závěrečným testem a obdržením osvědčení o absolvování Odborného vzdělávacího semináře „ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY“. Jedná se nejen o doklad úrovně znalostí a pravidel v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale i o nástroj dalšího rozvoje. Následné investice do vzdělání jsou totiž mnohem efektivnější, neboť díky přehledu o znalostech se vedoucí pracovník vzdělává pouze v tom, co potřebuje a co ještě neumí.

(Informace o semináři ke stažení v PDF)
Registrace

Odborní gestoři

• Národní bezpečnostní úřad
• Generální štáb AČR
• Univerzita obrany
• Policejní akademie ČR v Praze

Účastníci

 • Vedoucí pracovníci státní správy a samosprávy
 • Vedoucí pracovníci subjektů kritické infrastruktury státu
 • Případně další zájemci

Nejvhodnější profil účastníků

 • Osoby, které nemají znalosti v oblasti informačních technologií a informační bezpečnosti
 • Osoby, které mají základní znalosti v oblasti informačních technologií
 • Osoby, které zastávají střední a vyšší manažerské pozice

Partnerské podmínky akcí AFCEA na IDET 2015

V rámci semináře je možnost pro partnerské společnosti:

 1. Zapojit se do bloku „Individuální úkoly v rámci výstaviště IDET“, kde je možné stanovit úkoly na míru daného partnera z oblasti kybernetické bezpečnosti přímo z výstaviště na stánku partnera
 2. Ukázka kybernetických nástrojů a aplikací na stáncích v sále semináře (table-tops)

Podrobnější informace pro partnery v PDF

Struktura odborného vzdělávacího semináře

 1. Odborné přednášky (150 minut)
 2. Řešení individuálních úkolů v rámci veletrhu IDET 2015 (180 minut)
 3. Test pro získání „Osvědčení o absolvování“ (60 minut)

Detailní program

Čas Program Přednášející Poznámky
8:00-8:55 Ranní káva
9:00 Zahájení semináře Josef Strelec Prezident České pobočky AFCEA
9:05 Co je to kybernetická bezpečnost? Jiří Peterka Nezávislý konzultant a publicista, lektor na MFF UK Praha
9:35 Rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti Miroslav Nečas Člen výzkumného týmu „Aktuální kybernetické hrozby v ČR“
10:05 Jak se chovat v kyberprostoru Pavel Bezpalec Koordinátor Centra excelence ITU pro Kyberbezpečnosti, výzkumný pracovník ČVUT Praha
10:35-11:10 Přestávka, občerstvení
11:10 Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti Václav Borovička Národní bezpečnostní úřad
11:40 Jak by měl vedoucí pracovník prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti Jiří Sedláček NSMCluster
12:10-13:00 Přestávka
13:00 Individuální úkoly v rámci výstavy IDET 2015
16:00 Test pro získání „Osvědčení o absolvování“
17:00 Ukončení semináře Josef Strelec

(Informace o semináři ke stažení v PDF)

 

Obsahové vymezení jednotlivých přednášek

Co je to kybernetická bezpečnost?

Hned na úvodní přednášce se účastníci seznámí se základními a nejdůležitějšími pojmy a informacemi z oblasti kybernetické bezpečnosti. Přednáška bude zohledňovat poslední novinky z této oblasti, a proto bude přínosem nejen pro kybernetické začátečníky, ale i pro účastníky, kteří se v daném tématu již pohybují.

Rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti

Přednáška přehledně shrne účastníkům klíčová rizika, která se skrývají v oblasti kybernetické bezpečnosti; dále popíše systém řízení bezpečnosti informací včetně problematiky včasné detekce bezpečnostní události.

Jak se chovat v kyberprostoru

V kyberprostoru je třeba přísně dodržovat určité zásady a pravidla. Přednáška je uvede ve formě doporučení, které by měl respektovat jak „běžný občan“ tak i manažer velké firmy. Důraz bude kladen též na skryté nástrahy a intriky, které číhají v kyberprostoru na každého z nás.

Legislativa ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti

V rámci této části dopoledního programu budou mít účastníci jedinečnou možnost se seznámit s aktuálně platnou, ale i připravovanou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti, což jim a jejich organizacím umožní danou problematiku v rámci svých firem efektivně plánovat.

Jak by měl vedoucí pracovník prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti

Přednáška přehledně podá účastníkům odpovědi na otázky, jak a pomocí jakých nástrojů mohou vedoucí pracovníci prosazovat zásady kybernetické bezpečnosti v jejich organizaci, jaké nástroje k tomuto účelu existují, ale i na co vedoucí pracovníci v oblasti kybernetické bezpečnosti většinou zapomínají a jaký vliv má kybernetická bezpečnost na řízení lidských zdrojů.

Individuální úkoly v rámci výstaviště IDET 2015

Odpolední program nabídne všem účastníkům semináře prostor aktivně plnit připravené úkoly z oblasti kybernetické bezpečnosti a to jak v rámci živých demonstrací kybernetických útoků odborných gestorů, tak i prezentací partnerů přímo na stáncích veletrhu IDET 2015. Účastníci dostanou tak příležitost načerpané vědomosti z dopolední části semináře ověřit v praxi s odborníky, kteří se touto problematikou v praxi zabývají.

Test pro získání „Osvědčení o absolvování“

Závěrečnou částí semináře bude test, který se bude skládat z přednesených témat semináře. Získané Osvědčení o absolvování Odborného vzdělávacího semináře „ZÁKLADY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY“ bude přímým důkazem toho, že se daný účastník semináře v problematice kybernetické bezpečnosti zorientoval a že nabyté informace bude moci využít následně v praktickém, manažerském, životě.

Podmínky vstupu

Pro zaregistrované návštěvníky je vstup zdarma

 

Více informací:

Tomáš Müller (předseda organizačního výboru semináře)
Telefon: 724 600 670
vp3@afcea.cz

 

Petr Hrůza (předseda programového výboru semináře)
uno@afcea.cz

Registrace na seminář

pozn. registrací na AFCEA vzdělávací seminář je zároveň umožněna účast na zahajovací konferenci Security Trends, který se bude konat první den veletrhu IDET 2015, dne 19. 5. 2015 v prostorách výstaviště

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.