Osvětový seminář eGovernment Cloud

16. 01. 2019 - 16. 01. 2019

Policejní akademie ČR v Praze od 13 hod.

 

Organizuje:

Pracovní skupina kybernetické bezpečnostní AFCEA ve spolupráci s fakultou bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze za aktivní účasti projektového vedení MV ČR

 

Dne 14.11.2018 vláda ČR schválila svým usnesením č. 749 tzv. Souhrnnou analytickou zprávu (dokumenty jsou dole na stránce) jakožto výstup Fáze 1 projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu. Toto usnesení vlády ukládá ústředním orgánům státní správy spravujícím systémy KII a VIS dle ZKB zpracovat nejpozději do 31.3.2019 hodnocení bezpečnostních dopadů a kalkulaci TCO pro tyto ISVS v jejich resortech podle metodik uvedených ve Zprávě.

Seminář je určen pro:

Bezpečnostní manažery, architekty bezpečnosti, auditory, pracovníky bezpečnosti ICT ústředních orgánů státu.

Na semináři vystoupí zástupci Ministerstva vnitra ČR, NÚKIB, zástupci AFCEA a další pozvaní hosté.

Cíl semináře:

představit a vysvětlit metodiku hodnocení bezpečnostních dopadů a zařazování IS do bezpečnostních úrovní 1 – 4 a stanovení kalkulace TCO pro KII a VIS.

 

Registrace na seminář:

Registrace uzavřena