Ochrana měkkých cílů II. 2021

14. 10. 2021 - 14. 10. 2021

Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

 

Česká pobočka AFCEA,
Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky
ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze

pořádá odbornou konferenci

pod záštitou
rektora ČVUT, doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc.,
policejního prezidenta genmjr. Mgr. Jana Švejnara,
1. náměstka ministra vnitra, JUDr. Ing. Jiřího Nováčka
a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií,
JUDr. Jaroslava Strouhala.

 

Ochrana měkkých cílů II. 2021

 

Tematické okruhy konference:
  • Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
  • Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
  • Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace. Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Konference se koná pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, pana JUDr. Jaroslav Strouhala

Program konference:

Ke stažení v PDF

Slavnostní zahájení konference
Úvodní slovo

9,00 – 9,10 hod. doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. (rektor ČVUT)

9,10 – 9,15 hod. Ing. Václav Jahodář, prezident KPKB ČR
Ing. Tomáš Müller, prezident ČP AFCEA

Blok I

Moderuje: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

9,20 – 9,40 hod. NOVÉ TRENDY V OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ – JAK UDRŽET POTŘEBNÝ STUPEŇ BEZPEČNOSTI
Mgr. David Rožek, CPP. (Synergia Management Czech s.r.o.)

9,40 – 10,00 hod. OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ V RÁMCI BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY
Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze)

10,00 – 10,20 hod. DYNAMICKÁ BEZPEČNOST A JEJÍ APLIKACE V UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík (Správa uprchlických zařízení)

10,20 – 10,50 hod. PŘESTÁVKA

10,50 – 11,10 hod. IDENTIFIKACE OBĚTÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A ROLE DVI TÝMŮ
Doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D. (Ústřední vojenská nemocnice) a plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D. (Kriminalistický ústav)

11,10 – 11,30 hod. ODOLNÁ VÝPOČETNÍ TECHNIKA V RUKOU PROFESIONÁLŮ
Jakub Vokáč (Panasonic)

11,30 – 11,50 hod. MOŽNOSTI APLIKACE NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A JEJICH FUNKCIONALIT PŘI OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ
Erik Feldman (Mezinárodní bezpečnostní institut)

11,50 – 12,00 diskuze

12,00 – 13,00 hod. polední přestávka – OBĚD

Blok II

Moderuje: Mgr. David Rožek, CPP.

13,00 – 13,20 hod. IDENTIFIKACE POTENCIÁLNÍCH MĚKKÝCH CÍLŮ TERORISTICKÝCH A SABOTÁŽNÍCH ÚTOKŮ ZE STRANY NAVRÁTIVŠÍCH SE ZAHRANIČNÍCH BOJOVNÍKŮ DO ČR
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Masarykova univerzita)

13,20 – 13,40 hod. BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA RADIKALIZACE A TERORISTICKÁ PROPAGANDA V DOBĚ COVIDOVÉ
Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA (České vysoké učení technické v Praze)

13,40 – 14,00 hod. EVROPŠTÍ ZAHRANIČNÍ BOJOVNÍCI ISLÁMSKÉHO STÁTU V IRÁKU A SÝRII
Mgr. Tomáš Raděj, Ph.D. (CEVRO)

14,00 – 14,20 hod. DEZINFORMACE JAKO HROZBA BEZPEČNOSTNÍMU SYSTÉMU (NEJEN V DOBĚ PANDEMIE)
Mgr. Et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (Masarykova univerzita)

14,20 – 14,40 hod. PŘESTÁVKA

14,40 – 15,00 hod. JSOU ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENA NA MIMOŘÁDNÉ SITUACE?
Prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., dr. h. c. (České vysoké učení technické v Praze)

15,00 – 15,20 hod. VELKOMĚSTA V DOBĚ KORONAVIRU
Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. (Odbor centrální analytiky ÚSKPV Policie ČR, Mezinárodní bezpečnostní institut, VŠ AMBIS)

15,20 – 15,40 hod. HLEDÁNÍ HRANICE MEZI SVOBODOU A BEZPEČNOSTÍ
Tomáš Vymazal (Poslanecká sněmovna České republiky)

15,40 – 16,00 hod. SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY A JEJICH ROLE PŘI OCHRANĚ MĚKKÝCH CÍLŮ
Mgr. Filip Gundza (České vysoké učení technické v Praze)

16,00 – 16,20 hod. MAPOVÁNÍ DISTRIBUCE BEZPEČNOSTNÍHO POVĚDOMÍ
Ing. Martin Uher (CYBELIX)

16,20– 16,40 INCRISCO – ZAKÁZKOVÁ VÝROBA A PRODEJ INSTUKTÁŽNÍCH MATERIÁLŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
Ing. Petra Kadlec Linhartová (INCRISCO)

16,40 – 17,00 diskuse

17,30 – společenský večer pro vybrané hosty

Změna programu vyhrazena

Partneři konference:

 

Registrace na konferenci:

Registrace uzavřena