Příprava vybudování eGov Cloudu (eGC)

22. 06. 2017 - 22. 06. 2017

Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká ul., Praha 4 od 9.00 hod

[:cz] 

Česká pobočka AFCEA

Policejní akademie ČR v Praze

ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR

pod záštitou náměstka ministra Jaroslava Strouhala

 

organizuje seminář

Příprava vybudování eGov Cloudu (eGC) – Postup prací v pracovních týmech eGC

 

Základní informace

Vláda ČR schválila 28. listopadu 2016 materiál s názvem „Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR“. Současně vláda uložila zahájení prací na projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“ v rámci pracovní skupiny RVIS pod vedením MV ČR. V lednu 2017 zahájilo svoji činnost 5 pracovních týmů (legislativní, ekonomický, bezpečnostní, provozní a procesní) za účasti zástupců odborné veřejnosti (společná nominace HK, SPD, ICT Unie a AFCEA). Cílem tohoto semináře je prezentovat počáteční výstupy a principy pro cloudové politiky jek ve státní, tak i v komerční části eGC. V příspěvcích vendorů předpokládáme sdílení zkušeností z cloudových projektů – zejména otázky ekonomických modelů, bezpečnostních politik, vytváření katalogů služeb, interoperability a migrace z prostředí on-premise do cloudu.

Pro koho je seminář určen

Pro vedení IT ve veřejné správě; pro bezpečnostní manažery IT; pro pracovníky zadávání veřejných zákazek v oblasti IT; zástupce subjektů kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury státu; pro zástupce orgánů veřejné moci, provozující tzv. „významné IS“ a ISVS; pro zástupce AFCEA a dalších asociací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů a technologií, kybernetickou bezpečnost a ochranu dat; pro zástupce akademické sféry.

Program semináře:

08:30 09:00 Registrace účastníků
09:00 09:20 Stav projektu eGovernment Cloud (eGC) v ČR MV – Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
09:20 09:50 Synergie služeb státní části a komerční části eGC. Obsahová a provozní stránka, katalog služeb eGC Dušan Kučera (SPCSS) a tým obsah/provoz
09:50 10:30 Bezpečnost v cloudu: Úrovně zabezpečení služeb dle hodnocení dopadů, bezpečnostní opatření založená na standardech, soulad se ZoKB a GDPR

Ing. Tomáš Hampl (PČR) a

tým bezpečnost

10:30 10:45 Přestávka na kávu
10:45 11:10 Pravidla a procedury eGC Prof. Jiří Voříšek (VŠE) a tým procesy
11:10 11:25 Ekonomické aspekty cloudových služeb Ing. Michal Pešek (SZR) a tým ekonomika
11:25 11:40 Legislativní zakotvení eGC Mgr. Jan Vacek (MPO) a tým legislativa
11:40 12:00 Diskuze
12:00 12:45 Přestávka na oběd
12:45 13:10 Cloudové inovace a bezpečné služby ve veřejné správě Dalibor Kačmář, Microsoft
13:10 13:25 McAfee – ochrana dat v cloudu Jiří Michalec, PCS s.r.o.
13:25 13:40 Hybridní IT jako odpověď na současné potřeby Petr Kubeš, Hewlett Packard Enterprise
13:40 Další vendorské příspěvky v jednání
14:30 Zakončení konference

 

Účastnické podmínky:

Účastnický poplatek obsahuje vstup pro jednu osobu, občerstvení včetně obědu, konferenční

materiály.

 

 

Registrace na seminář:

Z kapacitních důvodů již uzavřena.[:]