BS73 – Bezpečnostní seminář (NIS2 a Nový zákon o KB)

07. 02. 2024 - 07. 02. 2024

Policejní akademie ČR v Praze, Praha 4 od 9.00 hod.

Organizuje ČP AFCEA

ve spolupráci s Policejní akademií ČR v Praze

 

Bezpečnostní seminář věnovaný evropskému nařízení NIS2 a novému zákonu o kybernetické bezpečnosti.

Seminář je určen jak pro stávající, tak zejména pro nové povinné subjekty dle zákona a pro bezpečnostní komunitu.

Partneři:

Hlavní partner

 

Program:

9:00 – 9:15: Úvodní slovo moderátora (Jan Kopřiva, ALEF)
9:15 – 10:15: Ondřej Polák
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Aktuální stav NI2 transpozice
10:15 – 10:40: Petr Kolouch
COLSYS – AUTOMATIK, a.s.
Bezpečné vazby mezi IT a OT v dnešní kyber éře
11:25 – 11:50: JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.,
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář,
Implementace NIS2 a nového ZKB v organizaci jako součást compliance
11:50 – 12:15: Luděk Novák
ISACA
NIS2 a architektura kybernetické bezpečnosti
12:15 – 12:20: Ukončení konference

Registrace:

uzavřena