45. bezpečnostní seminář fakulty bezpečnostního managementu PA ČR

Dne 27. 2. 2014 se v prostorách Policejní akademie České republiky v Praze uskutečnil 45. bezpečnostní seminář fakulty bezpečnostního managementu PA ČR, pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti a České pobočky AFCEA.
Více než 70 účastníků semináře ze čtyřech zemích se věnovalo aktuálním otázkám z oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany kritické informační infrastruktury a legislativně právním otázkám. Semináře se mimo jiných zúčastnili i zástupci NATO CCD COE, Holandského Ministerstva obrany, Vlády Britského království a zejména účastníci centrální veřejné správy České republiky, akademické sféry a České pobočky AFCEA.