1. zasedání nově zvolené rady ČP AFCEA

Dne 19. 5. 2016 se v hotelu DAP sešla na svém prvním slavnostním zasedání nově zvolená rada české pobočky AFCEA.

Rada na svém zasedání projednávala mimo jiné stav příprav klíčových aktivit české pobočky AFCEA na období 2016 i 2017.

O nich ale nejen o nich Vás budeme průběžně informovat na stránkách AFCEA či prostřednictvím našeho Zpravodaje.