Český slovník pojmů kybernetické bezpečnosti

new online casinos 2014 fruit machine app for android casino bonus jack or better play bingo online for real money platinum online casino online roulette for money online blackjack paypal new jersey online casino list online roulette mobile

První oficiální verze českého výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti nad kterou převzal záštitu Národní bezpečnostní úřad ČR a nově vznikající Národní centrum kybernetické bezpečnosti byla vydána při příležitosti mezinárodní konference TechNet Europe & ITTE 2012 v květnu 2012 v Praze. Slovník vydala Česká pobočka AFCEA a Policejní akademie ČR pod ISBN: 978-80-7251-378-9. V červenci 2012 byla publikována elektronická verze slovníku ve formátu PDF pod ISBN 978-80-7251-377-2.

Druhé vydání Výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti navazuje na výsledky již dlouhodobého zkoumání a zpracování této problematiky. Rozšiřuje a aktualizuje materiál předchozího Výkladového slovníku kybernetické bezpečnosti, který byl vydán za přispění české pobočky AFCEA. Slovník se brzy po svém uvedení na knižní trh i v elektronické verzi stal vyhledávanou příručkou, kterou široká veřejnost přijala s opravdovým zájmem. Tento Překladový slovník vznikl předkladem české terminologie a pojmosloví z kybernetické bezpečnosti do anglického jazyka. Je tedy odlišného pojetí předcházejících verzí. Autoři pojali tuto filozofii proto, aby i čtenáři, kteří rozumí anglicky, pochopili český význam pojmu, termínu. Jsme si vědomi, že tento proces je v podstatě nekonečný a je tomu tak proto, že terminologie kybernetické bezpečnosti a nadále rozšiřuje a vyvíjí.

Slovník bude pravidelně aktualizován a rozšiřován. Máte-li zájem zapojit se do odborné diskuse, kontaktujte nás prosím prostřednictvím afcea@cybersecurity.cz

Elektronická verze třetího vydání slovníku  (v. 3.1 – 15.5.2015) ke stažení

Elektronická verze druhého vydání slovníku (v. 2.0 – 22.5.2013) ke stažení

Elektronická verze prvního vydání slovníku (v. 1.5 – 21.7.2012) ke stažení