Výroční valná hromada pobočky

29. 04. 2015 - 29. 04. 2015

Klubová restaurace Vojenského klubu Praha, Vítězné nám. 4, Praha 6 od 16. hod

 

Program Výroční valné hromady ČP AFCEA

 1. Zahájení
 2. Předání certifikátů novým kolektivním členům České pobočky AFCEA
 3. Schválení pracovních komisí
 4. Výroční zpráva o činnosti České pobočky AFCEA za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodaření pobočky
 6. Zpráva revizní komise
 7. Zpráva o stavu členské základny
 8. Projednání návrhu změny stanov a hlasování o změně stanov České pobočky AFCEA (návrh vám bude doručen nejpozději 30 dní před konáním VVH jako příloha pozvánky).
 9. Návrh zaměření činnosti pobočky v dalším období
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Zpráva volební komise o podaných návrzích a volba nového vedení České pobočky AFCEA
 13. Usnesení
 14. Závěr
Složení volební komise:
online gambling casino us gambling hoyle casino games online video poker real money best casino sites uk live bingo network sites best casino deposit bonus prepaid visa for online gambling Jméno a příjmení Funkce Kontaktní email
pan Milan Kný předseda volební komise kny@polac.cz
pan Jiří Douša člen volební komise dousa@atstelcom.cz
pan Petr Hrůza člen volební komise petr.hruza@unob.cz