Příprava vybudování eGov Cloudu (eGC)

22. 06. 2017 - 22. 06. 2017

Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká ul., Praha 4 od 9.00 hod

 

best new online casino jupiters keno online roulette online australia jungle slots online casino best online mobile casino blackjack game download software keno online bc black jack card online 21 download slot machine games for pc Česká pobočka AFCEA

Policejní akademie ČR v Praze

ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR

pod záštitou náměstka ministra Jaroslava Strouhala

 

organizuje seminář

Příprava vybudování eGov Cloudu (eGC) – Postup prací v pracovních týmech eGC

 

Základní informace

Vláda ČR schválila 28. listopadu 2016 materiál s názvem „Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR“. Současně vláda uložila zahájení prací na projektu „Příprava vybudování eGovernment cloudu“ v rámci pracovní skupiny RVIS pod vedením MV ČR. V lednu 2017 zahájilo svoji činnost 5 pracovních týmů (legislativní, ekonomický, bezpečnostní, provozní a procesní) za účasti zástupců odborné veřejnosti (společná nominace HK, SPD, ICT Unie a AFCEA). Cílem tohoto semináře je prezentovat počáteční výstupy a principy pro cloudové politiky jek ve státní, tak i v komerční části eGC. V příspěvcích vendorů předpokládáme sdílení zkušeností z cloudových projektů – zejména otázky ekonomických modelů, bezpečnostních politik, vytváření katalogů služeb, interoperability a migrace z prostředí on-premise do cloudu.

Pro koho je seminář určen

Pro vedení IT ve veřejné správě; pro bezpečnostní manažery IT; pro pracovníky zadávání veřejných zákazek v oblasti IT; zástupce subjektů kritické infrastruktury a kritické informační infrastruktury státu; pro zástupce orgánů veřejné moci, provozující tzv. „významné IS“ a ISVS; pro zástupce AFCEA a dalších asociací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů a technologií, kybernetickou bezpečnost a ochranu dat; pro zástupce akademické sféry.

Program semináře:

08:30 09:00 Registrace účastníků
09:00 09:20 Stav projektu eGovernment Cloud (eGC) v ČR MV – Ing. Miroslav Tůma, Ph.D.
09:20 09:50 Synergie služeb státní části a komerční části eGC. Obsahová a provozní stránka, katalog služeb eGC Dušan Kučera (SPCSS) a tým obsah/provoz
09:50 10:30 Bezpečnost v cloudu: Úrovně zabezpečení služeb dle hodnocení dopadů, bezpečnostní opatření založená na standardech, soulad se ZoKB a GDPR

Ing. Tomáš Hampl (PČR) a

tým bezpečnost

10:30 10:45 Přestávka na kávu
10:45 11:10 Pravidla a procedury eGC Prof. Jiří Voříšek (VŠE) a tým procesy
11:10 11:25 Ekonomické aspekty cloudových služeb Ing. Michal Pešek (SZR) a tým ekonomika
11:25 11:40 Legislativní zakotvení eGC Mgr. Jan Vacek (MPO) a tým legislativa
11:40 12:00 Diskuze
12:00 12:45 Přestávka na oběd
12:45 13:10 Cloudové inovace a bezpečné služby ve veřejné správě Dalibor Kačmář, Microsoft
13:10 13:25 McAfee – ochrana dat v cloudu Jiří Michalec, PCS s.r.o.
13:25 13:40 Hybridní IT jako odpověď na současné potřeby Petr Kubeš, Hewlett Packard Enterprise
13:40 Další vendorské příspěvky v jednání
14:30 Zakončení konference

 

Účastnické podmínky:

Účastnický poplatek obsahuje vstup pro jednu osobu, občerstvení včetně obědu, konferenční

materiály.

 

 

Registrace na seminář:

Z kapacitních důvodů již uzavřena.