Výroční valná hromada 2020 se ruší

Vážení členové České pobočky AFCEA,

Dovolte nám oznámit, že členská základna České pobočky AFCEA způsobem hlasování per rollam odsouhlasila návrh rady ředitelů o tom, že Výroční valná hromada 2020 se ruší se všemi souvislostmi a následná Výroční valná hromada se uskuteční v řádném termínu, tj. ve 2Q 2021.

Děkujeme za vaši účast při hlasování.

Rada ředitelů České pobočky AFCEA