Studentské symposium AFCEA

V říjnu proběhlo v pořadí již sedmé symposium členů a studentů klubu AFCEA. Symposia se zúčastnily studentské kluby AFCEA z více než deseti zemí Evropy spolu se světovými představiteli klubu AFCEA. Studentské symposium sloužilo k představení prezentací a posterů prací studentů na téma Kybernetická obrana, elektronika a geografické informační systémy. Konkurence mezi jednotlivými prezentacemi byla velmi vysoká, avšak mezi nejlepší příspěvky nepopiratelně patřilo téma Rozpoznávání znaků obličeje pro přihlašování do sítí, které prezentovala Monica Ciobanu ze studentského klubu v Bukurešti.
Dále byla pro studenty připravena návštěva německého ministerstva obrany, kde byli seznámeni s jeho historií a současnou činností. Byl zde vytvořen i prostor pro diskuzi s předními představiteli německého ministerstva obrany o současných evropských problémech, jako je například migrace. Dalším bodem programu byla prohlídka německého parlamentu s doprovodným výkladem.
Součástí pobytu našich studentů v Berlíně byla také účast na konferenci TechNet 2015, jejímž hlavním mottem byla urbanizace, migrace, pomoc při katastrofách – klíčové výzvy budoucnosti. Součástí konference byla také prezentace soukromých firem zabývající se bezpečností, především v oblasti IT.
Hlavním přínosem bylo seznámení a navázání kontaktů mezi členy a studenty klubu AFCEA z jiných zemí a vzájemná diskuze vybraných témat.

Text: Michaela Vašková, Magdaléna Náplavová foto: studenti klubu AFCEA