Setkání partnerů oslav k 100. výročí spojovacího vojska AČR 2017

logo-100-let-spojvojska-final-colour

 

Dne 28. 6. 2016 od 10 hodin se v budově DAP, salonek č. 4, Vítězné náměstí 4/684, 160 00  Praha 6 uskutečnilo setkání potenciálních parterů oslav k 100. výročí spojovacího vojska Armády České republiky.

Setkání proběhlo za účasti náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky, prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů AČR a ředitel odboru komunikačních a informačních systémů AČR.

Partnerské podmínky pro oslavy a doprovodné materiály jsou ke stažení zde