Podepsáno Memorandum o spolupráci mezi AFCEA a MV ČR

Dne 28.7.2015 podepsal náměstek pro řízení sekce ICT Ministerstva vnitra České republiky JUDr. Jaroslav Strouhal a president České pobočky AFCEA Ing. Josef Strelec, CSc. Memorandum o spolupráci mezi těmito organizacemi. Hlavním cílem je prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti informatizace a kybernetické obrany. Hlavními oblastmi spolupráce účastníků Memoranda bude rozvoj informatizace, krizového řízení, ochrany obyvatelstva a kybernetické obrany, rozvoj profesních schopností zaměstnanců MV v oblastech spolupráce a zapojení zaměstnanců MV ČR, příslušníků HZS a Policie České republiky do činnosti AFCEA a jejich pracovních skupin, včetně účasti v řídicích orgánech AFCEA. Obdobná memoranda uzavřela v minulosti ČP AFCEA rovněž s Generálním štábem Armády České republiky, Universitou obrany a Policejní akademií.