Kybernetická konference CYBER TRENDS 2016

FCC_224x68

 

Česká pobočka AFCEA převzala záštitu nad 3. mezinárodní kybernetickou konferencí CYBER TRENDS, která proběhne ve dnech 20. – 21. října 2016 na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Konference se koná v rámci širšího projektu Future Forces Forum, Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti a je organizována v těsné spolupráci s NBÚ, NCKB a dalšími partnery. Konference se bude věnovat zejména aktuální tematice hybridních válek, možných budoucích kybernetických hrozeb a obrany proti nim, vzdělávání, krizového řízení s rozšířením o praktické ukázky, workshopy a kulaté stoly.

Více informací o konferenci zde

Více informací o Future Forces Forum zde