Studentské symposium AFCEA

V říjnu proběhlo v pořadí již sedmé symposium členů a studentů klubu AFCEA. Symposia se zúčastnily studentské kluby AFCEA z více než deseti zemí Evropy spolu se světovými představiteli klubu AFCEA. Studentské symposium sloužilo k představení prezentací a posterů prací studentů na téma Kybernetická obrana, elektronika a geografické informační systémy. Konkurence mezi jednotlivými prezentacemi byla velmi vysoká, avšak mezi nejlepší příspěvky nepopiratelně patřilo téma Rozpoznávání znaků obličeje pro přihlašování do sítí, které prezentovala Monica Ciobanu ze studentského klubu v Bukurešti.
Dále byla pro studenty připravena návštěva německého ministerstva obrany, kde byli seznámeni s jeho historií a současnou činností. Byl zde vytvořen i prostor pro diskuzi s předními představiteli německého ministerstva obrany o současných evropských problémech, jako je například migrace. Dalším bodem programu byla prohlídka německého parlamentu s doprovodným výkladem.
Součástí pobytu našich studentů v Berlíně byla také účast na konferenci TechNet 2015, jejímž hlavním mottem byla urbanizace, migrace, pomoc při katastrofách – klíčové výzvy budoucnosti. Součástí konference byla také prezentace soukromých firem zabývající se bezpečností, především v oblasti IT.
Hlavním přínosem bylo seznámení a navázání kontaktů mezi členy a studenty klubu AFCEA z jiných zemí a vzájemná diskuze vybraných témat.

Text: Michaela Vašková, Magdaléna Náplavová foto: studenti klubu AFCEA

Kolektivní členové

 


 

AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, spol. s r.o

(www.akermann.cz) je obchodně-technologická, projektově orientovaná společnost s více jak 30-ti letou tradicí nabízející portfolio produktů a služeb s kompletním sortimentem průmyslové a odolné IT technologie. Hlavním zaměřením je oblast Military. Digitalizace operací a funkcí, které jsou pro společnost klíčové, se zvyšuje, a proto vzniká potřeba taktického IT v náročných prostředích. Společnost Akermann ve spolupráci se zahraničními partnery se na tomto vývoji aktivně podílí a přináší tyto technologie na náš trh. Nabízí standardní produkty jako: Odolné notebooky, Odolné tablety, Displaye, HMI a Panel PC, Box PC, embedded moduly a SBC desky, serverová řešení a speciální přepravní boxy, ale i customizaci vybraných produktů včetně spolupráce na vývoji dle požadavků zákazníků. Poskytuje podporu po celou dobu projektu od zapůjčení vzorků, zajištění technické dokumentace, servisní činnost, projektové ceny až po samotnou realizaci včetně aktivní účasti u podnikových nebo vojskových zkoušek. Je hrdým a exklusivním zástupcem švédského výrobce MILDEF pro Českou a Slovenskou republiku se společným cílem být nejspolehlivějším partnerem v oboru odolné IT techniky. Další hlavní výrobci, které společnost Akermann zastupuje jsou WESTEK, GETAC, DESAPRO, KME, EKF, WINMATE, KONTRON, IBASE, AXIOMTEK, INNODISK a UROVO. Dále je schopná nabídnout vybrané produkty od výrobce PANASONIC, IRTS nebo DELL. Mezi její zákazníky patří jak koncoví vojenští uživatelé, tak i systémoví integrátoři a další společnosti působící v oblasti obranného nebo civilního průmyslu.
Zástupce AFCEA: Ing. Jan Hrubeš

 

ALTRON, a.s

Altron nabízí ucelené portfolio řešení pro datová centra a řízení celého životního cyklu digitálního byznysu a dat až k zákazníkovi. Individuální přístup respektuje aktuální potřeby podnikání a podporujeme zákazníky službami a řešeními s využitím špičkových technologií pro zajištění vysoké dostupnosti ať již v podobě datových center nebo konvergovaného IT. Díky detailní znalosti světa datových center přinášíme moderní infrastrukturu pro přenos, zpracování a vizualizaci digitálních dat až u koncových zákazníků. Tým certifikovaných profesionálů pak poskytuje služby a řešení s vysokou přidanou hodnotou včetně vlastního vývoje například pro telekomunikace, energetiku, průmysl, veřejnou správu a zdravotnictví.
Zástupce AFCEA: Jan Rezek

 

ALEF NULA a.s.

Společnost ALEF NULA a.s. je předním dodavatelem zákaznických řešení pro komunikační infrastrukturu v České republice a je součástí nadnárodní skupiny Alef Group, působící v několika zemích střední Evropy.

Kromě implementačních projektů tradiční LAN/WAN infrastruktury má ALEF NULA a.s. špičkové know-how, rozsáhlé zkušenosti i odborné certifikace v řadě dalších produktových oblastí – od datových center, přes síťovou bezpečnost a wireless až po IP telefonii, videokonferenční řešení a kontaktní centra. K tomu poskytuje ALEF NULA svým zákazníkům i konzultační služby, rychlou servisní podporu a služby certifikovaného školicího a testovacího centra.

Zástupce AFCEA: Michal Zedníček

 

ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Má vedoucí postavení v oblasti budování informační bezpečnosti ve veřejném a privátním sektoru od návrhu až po realizaci. Působí jako systémový integrátor v oblasti telekomunikací, budování rozsáhlých datových a hlasových sítí.
Disponuje vlastním certifikovaným týmem bezpečnostních analytiků, architektů a manažerů kybernetické a informační bezpečnosti.
Poskytuje klientům konzultační služby v oblasti implementace legislativních požadavků do procesů organizace, včetně dodávky služeb bezpečnostních rolí.

  • Systémová integrace v telekomunikacích
  • Hlasové a datové sítě
  • Systém komunikační a informační bezpečnosti
  • Radary a metrologie

Specializuje se na datovou analýzu SW a HW komponent, vyhledává zranitelnosti v operačních systémech a uživatelských aplikacích. Využívá a implementuje pro zákazníky nástroje umělé inteligence renomovaných výrobců, v kombinaci s nástroji pro bezpečnostní monitoring a provozní správu komunikační infrastruktury, jako jsou technologie SIEM, SCADA a bezpečnostní operační centra (SOC).

Zástupce AFCEA: Ing. Michal Vančuřík

 

aura logo

AURA s.r.o.

AURA je od svého založení v r. 1989 orientována na dodávky řešení na klíč v oblasti rozsáhlých a složitých informačních systémů pro řízení zásobování, skladů a obchodu. Od r. 1995 je AURA zaměřena především na informační systémy pro vojenskou logistiku.
Zástupce AFCEA: Filip Engelsmann

 

Cisco_Logo

Cisco Systems s.r.o.

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide leader in IT that helps companies seize the opportunities of tomorrow by proving that amazing things can happen when you connect the previously unconnected.
At Cisco customers come first and an integral part of our DNA is creating long-lasting customer partnerships and working with them to identify their needs and provide solutions that support their success.
Zástupce AFCEA: Daniela Pytlíková

 

ComSource s.r.o.

Pomáháme zákazníkům se síťovou bezpečností, ICT zabezpečením a infrastrukturou.
ComSource klientům dodává vždy kompletní řešení na míru, které je ucelené, funkční a odpovídá aktuálním kritériím síťové bezpečnosti. Náš tým se skládá ze zkušených specialistů na síťovou bezpečnost a infrastrukturu. Využíváme především profesionální produkty firmy Juniper Networks. Naše portfolio nabízí i technologie společností PulseSecure, Forcepoint, Flowmon Networks, Radware, Citrix a další. Díky dlouhodobým zkušenostem našich zaměstnanců s rozmanitým spektrem spolehlivých produktů a služeb od více dodavatelů, tak dokážeme našim zákazníkům nabídnout tu nejlepší možnou kombinaci síťových prvků.
Zástupce AFCEA: Michal Štusák

 

Logo

CyberG Europe a.s.

Našim klientům poskytujeme ucelený vzdělávací program v oblasti kybernetické bezpečnosti, postavený na vzájemné interakci týmů s důrazem na lidský faktor a týmový výkon. Konzultační práce zahrnují nejen edukaci osob v oblasti budování efektivní kybernetické obrany, ale i audity kybernetické bezpečnosti nebo GDPR. Jsme držitelem bezpečnostní prověrky NBÚ a postupujeme podle ISO standardů.
Zástupce AFCEA: Hana Petříková

 

Logo

FUTURE FORCES FORUM / Progres Partners Advertising, s.r.o.

FUTURE FORCES FORUM (FFF) je mezinárodní platforma pro oblast obrany a bezpečnosti zaměřená na podporu zájmů vládních organizací, českého průmyslu, výzkumu, vývoje a vzdělávání vůči domácím i zahraničním partnerům nejen ve vojenské, ale i civilní rovině.
Hlavní fórum se koná každé dva roky v Praze a zahrnuje mezinárodní výstavu, odborné panely a networking. Tradičně se jej aktivně účastní čelní představitelé vlády, Parlamentu ČR, zástupci orgánů státní správy, samosprávy i mezinárodních organizací, vědeckovýzkumných center, univerzit, průmyslu a obchodu.
Zástupce AFCEA: Ing. Daniel Kočí

 

GORDIC spol. s r.o.

GORDIC spol. s r.o. je předním českým tvůrcem a dodavatelem informačních systémů.  V činnosti společnosti se protínají oblasti komplexních softwarových řešení pro veřejný sektor a bankovnictví, kybernetické bezpečnosti a Internetu věcí. GORDIC pomáhá více než 6 000 zákazníků veřejné správy s vedením ekonomiky, spisové služby nebo správních agend. Spolupracuje s městy a regiony při naplňování jejich vizí Smart Cities&Regions. Prostřednictvím platformy Gordic CyberSec pomáhá organizacím se zajištěním kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů dle ZoKB, GDPR a další legislativy. K tomu využívá vlastní sofistikované nástroje a odborné služby. Portfolio možností i nabízených řešení rozšiřují dceřiné firmy HDL (technologie pro chytré budovy) a MyMight (integrační platforma pro IoT).
Zástupce AFCEA: Petr Kos

 

HP_Blue_SpotC

 Hewlett-Packard s.r.o.

Společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), v České republice se jedná o společnost Hewlett-Packard s.r.o, je přední světový dodavatel technologických řešení pro podniky a instituce jak z oblasti komerční, tak z oblasti státní správy. Portfolio společnosti pokrývá software, IT služby a celkovou IT infrastrukturu. Společnost HPE pak své produkty a služby kategorizuje do čtyř základních oblastí, které se zaměřují na bezpečnost, cloud, digitální transformaci a oblast velkých dat. V oblasti služeb HPE nabízí zákazníkům kompletní portfolio souvisejících s podnikovou ICT infrastrukturou, podnikovými procesy a vývojem, integrací nebo provozem aplikací. Dokáže prostřednictvím obchodního poradenství a IT poradenství navrhnout informační strategii vyplývající z cílů zákazníka a existující ICT infrastruktury. Silnou stránkou je dokonale pracující servisní organizace s plošným pokrytím republiky. Dodávaná řešení, služby, hardware a software společnosti Hewlett Packard Enterprise pokrývají požadavky rozsáhlých informačních systémů jako je logistika, databázová řešení, manažerské informační systémy, systémy pro podporu rozhodování, systémy pro řízení práce se zákazníky, systémy pro dodavatelské řetězce či akviziční činnost. Dodávky jsou ceněny zejména pro vysokou spolehlivost a profesionální podporu provozu.
Zástupce AFCEA: Filip Jasz

 

icz logo

ICZ a.s.

Požadavky klienta považujeme za klíčové. Naše produkty a služby přizpůsobujeme tak, aby odpovídaly potřebám a specifikům daného typu podnikání. Náš klientský servis zahrnuje rovněž konzultační podporu, služby na bázi časově vázaných dodávek či dodávku komplexních řešení na klíč. Mezi specializované formy spolupráce patří systémová integrace či různé formy outsourcingu.
Svým zaměřením pokrýváme oblasti veřejné správy, zdravotnictví, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb.
Zástupce AFCEA: Ing. Zbyšek Weiss

 

interlinkcs logo

INTERLINK CS, spol. s r.o.

INTERLINK CS, spol. s r.o., působí na českém a slovenském trhu od roku 1992, je dodavatelem špičkových komunikačních, monitorovacích a anténních systémů pro profesionální uživatele z řad státní správy.
Zástupce AFCEA: Eva Vanoušková

 

JISR Institute, a.s.

Společnost JISR Institute se zaměřuje na budování komplexních schopností v oblastech ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) a EW (Electronic Warfare). K dosažení těchto schopností JISR Institute analyzuje požadavky uživatele, definuje architekturu a realizuje a dodává softwarová i hardwarová řešení. Nedílnou součástí je tvorba doktrín a zavádění vzdělávacích a školicích programů. JISR Institute poskytuje zákazníkovi on-site podporu po celou dobu životního cyklu dodávaných řešení – od analýzy až po nasazení v reálné misi.

Společnost spolupracuje se špičkovými odborníky z oblasti návrhu architektur systémů C4 (Command, Control, Communication, Computers), ISR a EW. Tito odborníci pochází z armádní praxe, z vědecké komunity i od obchodních partnerů.

Kromě oblasti vojenských technologií JISR Institute rovněž zastřešuje komplexní dodávky bezpečnostních systémů pro policii, zpravodajské služby, složky IZS či jiné bezpečnostní složky státu.

JISR Institute focuses on building of comprehensive capabilities in ISR (Intelligence Surveillance and Reconnaissance) and EW (Electronic Warfare). To achieve these goals JISR Institute analyses user requirements, designs architecture and implements and delivers software and hardware solutions. Doctrines definition and establishing of education and training programs are indivisible parts. JISR Institute provides on-site support for whole solution lifetime – from analysis to deployment in real mission.

The company collaborates with top experts in the design of architectures for C4 (Command, Control, Communication, Computers), ISR and EW systems. These experts come from military practice, scientific community and business partners.

Beside military technologies JISR Institute also provides comprehensive solutions for Homeland Security including police and various kinds of services, such as intelligence, secret, rescue or security service.

Zástupce AFCEA: Mgr. Aleš Novák

 

mslogo

Microsoft s.r.o.

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.
Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992. Od července roku 2013 ji vede Biljana Weber.
Zástupce AFCEA: Ctirad Mareš

 

logo

OPTOKON a.s.

Společnost OPTOKON a.s. je předním světovým výrobcem a dodavatelem aktivních a pasivních prvků pro vláknovou optiku se specializací pro výrobu komponentů pro vojenské taktické sítě, které dodává do ozbrojených sil více než 27-ti zemí světa. OPTOKON je držitelem platného certifikátu systému řízení kvality ISO 9001 pro optické propojovací kabely, konektory, rozbočnice a širokopásmové multiplexery.  Sortiment výrobků pro vojenské využití prošel schvalovacími procesy pro použití v AČR i v NATO (NATO supplier code: 1583G) a splňuje veškeré požadavky standardu STANAG a navazujících norem. V současné době používají výrobky taktických sítí vojáci AČR v expedičních operacích NATO.

OPTOKON nabízí řešení v oblasti propojení a infrastruktury v oboru vláknové optiky se zaměřením na koncového zákazníka

Mezi hlavní  produkty patří:

  • optické konektory, moduly, spojky a útlumové články
  • couplery, WDM, CWDM, DWDM
  • rozvaděče pro optická vlákna a kabely, zemní spojky
  • aktivní prvky pro optické sítě
  • testovací a měřicí přístroje
  • komponenty pro taktické optické sítě

 

Servisní středisko OPTOKON provádí opravy a servis měřicích přístrojů a zařízení pro vláknovou optiku.

Díky stále se zvyšující úrovni technického vzdělání pracovníků a vybavením firmy špičkovou technologií se OPTOKON podílí na mnoha nových projektech ve spolupráci s nejvýznamnějšími světovými firmami v oblasti vláknové optiky.

Zástupce AFCEA: Jiří Štefl

 

RS_Logo_2000x465

Rohde & Schwarz Praha s.r.o.

For more than 80 years, Rohde & Schwarz has stood for quality, precision and innovation in all fields of wireless communications. The privately owned company is strategically based on four pillars: test and measurement, broadcasting, secure communications, radiomonitoring and radiolocation. The electronics group, headquartered in Munich (Germany), has a global presence and is among the world market leaders in all of its business fields.
Zástupce AFCEA: Pavel Šalanda

 

Logo Simac FC wit

Simac Technik ČR, a.s.

Simac Techniek N.V. je technologickou společností, která působí v zemích Beneluxu a střední Evropy která byla založena Mac van Shagenem v roce 1971. Holding se zabývá systémovou integrací, poskytováním služeb a vývojem aplikací v následujících oblastech: ICT infrastruktura, ICT aplikace, Průmyslová elektronika a automatizace. V současné době má 950 zaměstnanců.
Zástupce AFCEA: Jan Kulhavý

 

logo-skill

Skill s.r.o.

Společnost Skill s.r.o. nabízí od roku 1992 své služby v oboru implementace informačních technologií, bezpečnostní analýzy, ochrany informačních systémů a dat a zajišťuje analytické zpracování obchodních procesů. Pracovníci mají bohaté zkušenosti v přípravě infrastrukturních návrhů a jejich realizace, včetně dodávky vhodného hardwaru od renomovaných partnerů.
Zástupce AFCEA: Jiří Jimel

 

logo

STATUTORY s.r.o.

Společnost STATUTORY poskytuje výkon funkce statutárních orgánů obchodních korporacích jako profesionální službu.
Zajišťuje veškeré, právním řádem vyžadované aktivity, vystupování vůči úředním autoritám a reprezentace obchodní korporace vůči třetím stranám.
Cílem je pomoci firmám zlepšit efektivitu řízení a rozhodovacích procesů prostřednictvím analýzy existujících problémů a přípravou plánů pro zlepšení.
Dále nabízí konzultační činnost, a na základě získaných informací připravuje specifická řešení pro danou firmu.
Zástupce AFCEA: Marek Vild

 

tesla logo

Tesla a.s.

TESLA, akciová společnost je renomovaným výrobcem i v oblasti vojenské techniky. Vojenská produkce začala již v době 2.světové války a její rozvoj nastal ve druhé polovině šedesátých let vývojem a dodávkami radioreléových spojů zejména pro armádu bývalé Československé republiky. Po útlumu na začátku devadesátých let nastalo oživení vývojem zcela nové generace radioreléových spojů a dnes je akciová společnost TESLA generálním dodavatelem stacionární sítě pro Armádu České republiky.
Zástupce AFCEA: Tomáš Imlauf

 

TOVEK, spol. s r.o.

TOVEK je česká soukromá společnost. Od roku 1993 vyvíjí profesionální nástroje k analýze nestrukturovaných i strukturovaných dat, které využívá především armáda, policie a zpravodajská komunita v Česku i v zahraničí. Produkty TOVEK nabízí v celosvětovém měřítku unikátní soubor funkcí pro podporu rozhodování, vyšetřování a zpravodajské analýzy informací.
Zástupce AFCEA: Nečas Miroslav

 

TTC

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.

TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. a TTC MARCONI s.r.o. jsou přední výrobci a dodavatelé specializovaných systémů v oblasti kritické infrastruktury – síťových infrastrukturních řešení na bázi DWDM, dispečerských systémů KONOS, přenos signálů ochran PCM v energetické síti. Mimo tradičních telekomunikačních řešení v rámci konvergence hlasových a datových sítí nabízíme i řešení infrastruktury mobile-mesh sítí (4G, LTE) od izraelské společnosti MOBILICOM. Společnosti jako přední systémový integrátoři v oblasti telekomunikací a ICT řešení také nabízí služby ucelených komunikačních řešení, které využívají výhod hlasové komunikace na bázi IP protokolu a progresivních bezdrátových technologií.
Zástupce AFCEA: Ing. Jan Kuchař

 

URC Systems, spol. s r.o.

URC Systems, spol. s r.o. je česká, dynamicky se rozvíjející společnost založená v roce 1998 s cílem realizovat komplexní řešení náročných požadavků zákazníků v těchto oblastech velení, řízení, informační a komunikační infrastruktury a výkonu činností:
1. vojskového elektronického sledování a průzkumu,
2. ochranného a komunikačního rádiového rušení,
3. bezpečnostních složek státu.
Pokrýváme celý řetězec činností od výzkumu, vývoje, výroby a servisu našich softwarových a hardwarových produktů a řešení až po výcvik a vzdělávání našich zákazníků – uživatelů.
Našim záměrem je i v budoucnu uvádět na trh technologicky nové produkty a řešení, které budou schopny naplnit požadavky našich zákazníků a tak napomáhat neustálému zvyšování jejich operačních schopností.

URC Systems, spol. s r.o.
is a Czech, dynamically developing company founded in 1998 with the aim of implementing a comprehensive solution to the demanding requirements of customers in the following areas of command, control, information and communication infrastructure and performance of the activities:
1. combat electronic surveillance and reconnaissance,
2. protective and communication radio jamming,
3. state security forces.
Our complete value chain provided to our customers contains research and development, manufacturing, after-sale service and user education and training.
Our intention is to continue to launch technologically new products and solutions on the market that will be able to meet the requirements of our customers and thus help to constantly increase their operational capabilities.
Zástupce AFCEA: Ing. Juraj Hrabovský, Ph.D.

 

VTÚ, s. p. Praha

Státní podnik Vojenský technický ústav se profiluje především v oblasti výzkumu, vývoje, výroby a servisního zabezpečení pro kompletní škálu systémů užívaných Armádou České republiky, a to v pozemních i vzdušných silách. V oblasti komunikačních a informačních systémů je dlouhodobým dodavatelem do rezortu MO, a to se zaměřením na technologie míst velení ve své HW i SW části a dále pak se zaměřením na systémovou integraci jednotlivých platforem. Významnou oblastí, ve které podnik působí, je bezpečnost komunikačních a informačních systémů.
Z referenčních projektů v této oblasti lze vyjmenovat komunikační a informační moduly řad KIM 10, 100, 50 a 5, dále pak velitelko – štábní vozidla, místa velení vzdušných sil WOC/SQOC/DSQOC/SAMOC budovaná v souladu s referenční architekturou NATO a speciální moduly pro jednosměrné i obousměrné bezpečné propojování systémů s různým stupněm utajení.
Zástupce AFCEA: Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA

 

SK Policejní akademie ČR

Studentské kluby AFCEA jednaly o bezpečnosti sociálních sítí

Za Univerzitu obrany přivítal všechny přítomné prorektor pro vnitřní řízení plukovník gšt. Miloslav Bauer. Po úvodním slovu prezidenta České pobočky AFCEA Josefa Strelce shrnul regionální viceprezident AFCEA International Petr Jirásek historii organizace a jejích studentských klubů ve světě a v ČR. Konstatoval, že v Evropě je nyní 14 studentských klubů AFCEA s více než 200 aktivními členy (studenty). Od roku 2008 se každý rok koná jedno velké mezinárodní studentské sympozium v Evropě. To poslední se letos uskutečnilo v Rumunsku pod názvem „Future Information and Communication Technology“ a hlavní cenu za nejlepší příspěvek v POSTER session získal desátník Miroslav Hovorka z Univerzity obrany.

Po zahájení pracovního setkání následovala vystoupení jednotlivých zástupců ze studentských klubů z Policejní akademie České republiky v Praze, Univerzity obrany a Akademie ozbrojených sil generála Milána Rastislava Štefánika v Liptovském Mikuláši. Studenti se zabývali tématy, jako jsou Sociální sítě a data mining, Falešné účty na sociálních sítích, Šikana na sociálních sítích, Bezpečnost služeb DNS nebo Bezpečnost Windows. Na závěr setkání vystoupili zástupci dalších vysokých škol z České republiky. Na přípravě akce se partnersky podílela brněnská firma Red Hat.

Autor: Petr Hrůza, převzato z Univerzity obrany