Slavnostní večer u příležitosti 30. let ČP AFCEA

 

 

Česká pobočka AFCEA oslavila 30. výročí svého založení, které se konalo 11. 10. 2023, v prostorech Armádního muzea Žižkov. Akce se zúčastnili vrcholoví představitelé silových resortů a státní správy, akademické obce a komerčního segmentu České republiky i ze zahraničí.

Úvodní slovo patřilo prezidentu České pobočky AFCEA Tomáši Müllerovi a řediteli Sekce komunikačních a informačních systémů, brigádnímu generálovi Petru Šnajdárkovi. Společným jmenovatelem jejich projevů bylo naplňování obsahu slova spolupráce mezi manažery i odborníky na komunikační a informační systémy, kybernetickou obranu a bezpečnost napříč státními, univerzitními i komerčními subjekty.

Slavnostního večera se mimo jiných zúčastnili významní představitelé AFCEA, a to nejen z České republiky,  ale i ze zahraničí. Přítomné ve svých projevech pozdravila vice-prezidentka AFCEA International pro členské záležitosti  Tina Jordan, dále výkonný vice-prezident pro národní bezpečnost a obranu AFCEA International brigádní generál ve výslužbě Paul Fredenburgh, generální manažer AFCEA Europe Erich Staudacher a regionální vice-prezident Petr Jirásek.

Poděkování za spolupráci při přípravě oslavy 30. let České pobočky AFCEA patří řediteli Vojenského historického ústavu Praha, brigádnímu generálovi Aleši Knížkovi,.

Partneři slavnostního večera:

Děkujeme za spolupráci hlavním partnerům akce, společnostem Interlink CS, spol. s r.o. a ATS-TELCOM PRAHA a.s., kteří finančně přispěli na organizaci večera.

Fotogalerie:

Ochrana měkkých cílů je společnou aktivitou odborníků

V hotelu Olšanka se konala konference na velmi potřebné téma. Organizátory akce byla Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, Česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze. Konference je organizována týmem specialistů – odborníků z oblasti bezpečnosti s cílem posílit bezpečnostní povědomí a odolnost naší společnosti vůči současným hrozbám.

Více informací:
https://www.ochranamekkychcilu.eu/
https://www.regiotv1.cz/a/ochrana_mekkych_cilu_je_spolecnou_aktivitou_odborniku

Děkujeme partnerům akce:

Konference spojovacího vojska ukázala ICT budoucnost

Ve dnech 7. 6. – 8. 6. 2023 proběhla v Lipníku nad Bečvou konference Spojovací vojsko 2023. Cílem setkání byla prezentace nejnovějších technologií, předávání si vzájemných zkušeností a navázání mezinárodních spoluprací. Přípravný výbor akce připravuje tuto konferenci již 7 let. Veliké poděkování patří především Zbyškovi Weissovi, programovému řediteli akce, Ivetě Francové, koordinátorce akce, Míše Onuferové, která zajišťovala registrační portál akce i Tomáši Mullerovi, prezidentovi ČP AFCEA.

Zahájení provedl a úvodním slovem přivítal hosty generál Petr Šnajdárek a prezident ČP AFCEA  Ing. Tomáš Muller. Dále již následovaly přednášky, praktické ukázky a besedy. Témata konference byla rozdělena do sedmi hlavních okruhů:

Okruh č. 1 – Sesednutý voják (DSS STANAG 4695)
Okruh č. 2 – Velitele družstev, čety, roty, specialisti
Okruh č. 3 – Velitelská stanoviště + vozidla míst velení + místa velení
Okruh č. 4 – Krizové řízení (Ohrožení státu)
Okruh č. 5 – Stacionární místa velení
Okruh č. 6 – Trendy v oblasti stacionárních sítí
Okruh č. 7 – Aplikace vědy a výzkumu vysokých škol v oblasti bezpečnostních technologií

Více informací zde https://spojar.army.cz/konference-spojovaciho-vojska-ukazala-ict-budoucnost/

Děkujeme partnerů akce:

Fotogalerie:

Výroční valná hromada České pobočky AFCEA

Dne 11. 5. 2023, od 14 hodin se v budově ICZ Group, v ulici Na Hřebenech II 1718/10, v Praze uskuteční Výroční valná hromada České pobočky AFCEA.

Na ní se zhodnotí uplynulé období, projedná programové zaměření pobočky na období 2023/2024. Proběhne též jednání a volba nových členů rady České pobočky AFCEA na další funkční období.

Kolektivní i individuální členové České pobočky AFCEA jsou srdečně zvaní.

Podporujeme kampaň Spojař nové generace

 

Česká pobočka AFCEA se zapojila do podpory kampaně Spojař nové generace. Členové a podporovatelé České pobočky AFCEA mohou využít pro propagaci této kampaně odkazy na stránkách spojovacího vojska, dále viz. https://spojar.army.cz/pro-firmy/

Informace o změně plánu akcí PS07

Širší problematika související s tématem „Cognitive Warfare“ bude zařazena do programu celodenní konference „Má mozek ještě šanci“  dne 9. 11. 2023

Změna plánu akcí

Pracovní skupina „PS07 Inteligence“ na základě požadavků odborné veřejnosti mění plán připravovaných akcí.

Plánované semináře jsou zrušeny:

  • 23.3. – SOCMINT– state of the art
  • 20.4. –  OSINT – state of the art
  • 15.6. –  Využití technologií VR a AI k podpoře lepšího poznávání a rozhodování.
  • 21.9. –  Využívání AI a Bayesovských analytických metod pro podporu rozhodování v bezpečnostní a zpravodajské komunitě

Věcná tématika těchto seminářů bude zahrnuta do nově připravovaného plánu akcí, které souvisejí s tématem „Cognitive Warfare“.

Nově naplánované akce zveřejníme na našich stránkách.

Za případné problémy se omlouváme.

 

Zpravodaj 1/2023

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA,

nejprve nám dovolte popřát vše dobré v novém roce 2023, především hodně zdraví a štěstí, a to jak Vám tak Vašim rodinám a blízkým. Rovněž si společně popřejme, ať náš další společný AFCEA rok je též plný zajímavých aktivit ve prospěch obrany a bezpečnosti České republiky.

Přinášíme vám malé poohlédnutí za minulým rokem 2022. Dále vám chceme představit klíčové akce a aktivity, které plánujeme a které nás snad neminou v roce 2023.
Rádi bychom úvodem připomněli, že letos oslavíme 30 let od ustavující schůze České pobočky AFCEA, které se tehdy zúčastnila řada významných zástupců ministerstva obrany ČR, armádních i civilních specialistů a řada zahraničních hostů v čele s manažerem AFCEA Europe, gen. Greindlem a představitelem Bonnské pobočky Eberhardem Mullerem von der Bank.

Celé vydání zpravodaje si přečtete zde.

Ocenění České pobočky AFCEA

Dne 14.10.2022 převzali představitelé rady ředitelů České pobočky AFCEA z rukou vice-prezidentky AFCEA International pro členské záležitosti, paní Tiny Jordan a generálního manažera AFCEA Europe, pana Ericha Staudachera řadu ocenění AFCEA International. Mimo jiné i ocenění AFCEA pobočka roku 2022.

Ocenění je především zásluhou všech aktivních členů, korporátních i individuálních, kteří dobrovolně a nezištně pracují na přípravách akcí České pobočky AFCEA.

 

Závěrečná zpráva k akci AFCEA Technet Europe 2022

Mezinárodní konference AFCEA Technet Europe 2022 se konala ve dnech 17. a 18. 10. 2022 v Praze. Rok před samotnou akcí (dne 21.10.2021) se konalo pracovní setkání AFCEA ČR a AFCEA Europe se zástupci obranně bezpečnostních institucí ČR, kde se představil návrh tématu akce (Umělá inteligence pro podporu plánování a vedení vojenských a záchranných operací v hybridním prostředí) a místo konání (Praha 2022). Během setkání byl přítomnými deklarován zájem o pořádání této akce v Praze, odsouhlaseno téma akce, které se konzultovalo i ve vztahu na témata českého předsednictví v radě EU.

Za AFCEA ČR následně vedli přípravné, organizačně-programové, práce Tomáš Muller, prezident ČP AFCEA a Petr Jirásek, regionální Vice prezident AFCEA International. Do přípravy akce se rovněž zapojili Dan Kočí, viceprezident ČP AFCEA pro programovou činnost, Zbyšek Weiss, Petr Hrůza a Vladimír Rohel, členové rady ředitelů ČP AFCEA a paní Iveta Francová.

Navzdory faktu, že příprava i vlastní akce probíhaly ve velice složité době, do Prahy zavítala řada významných zahraničních delegací především ze států NATO. Mezi nejpočetnější delegace patřili zástupci Spojených států Amerických, Velké Británie, Německa a Slovenska. Nechyběly ani další zahraniční delegace, například z Nizozemí, Itálie, Francie nebo z Maďarska.

Na konferenci AFCEA Technet Europe přijala pozvání celá řada významných hostů, aktivních či bývalých zástupců bezpečnostních složek států NATO i zástupců AFCEA International a AFCEA Europe, mezi jinými například: Lt. Gen. Susan S. Lawrence, USA (Ret.), Brig. Gen. Paul H. Fredenburgh III, USA (Ret.), Maj. Gen. Erich Staudacher, GEAF (Ret.), Brig. Gen. Chad Raduege (Director of the Command, Control, Communications and Computers/Cyber Directorate and Chief Information Officer, Headquarters U.S. European Command, Col. Lucian Munteanu, (NATO HUMINT COE), Col. Mietta Groeneveld, Director NATO Command and Control, Center of Excellence, a řada dalších.

Konference, která se konala pod záštitou Náčelníka generálního štábu Armády České republiky a pod záštitou vicepremiéra České republiky pro Digitalizaci se zúčastnili i řečníci z České republiky, kteří zároveň reprezentovali na mezinárodní akci Českou republiku: Petr Očko (náměstek MPO ČR), plk. Zdeněk Rýpar (SKIS, GŠ AČR), plk. Švec (GŠ AČR) Zbyšek Weiss (AFCEA), Miroslav Nečas (AFCEA), Daniel Bagge (MO ČR), Vladimír Dzurilla (ředitel, NAKIT, s.p.).

Hlavním tématem konference byla umělá inteligence a její uplatnění ve vojenském a bezpečnostním odvětví a související oblasti digitalizace, C4ISTAR a kybernetické obrany a bezpečnosti.

Konference AFCEA Technet Europe se zúčastnilo téměř 190 osob, především ze zahraničí. Odbornost akce, organizační zajištění i podpora České pobočky AFCEA byla vysoce pozitivně hodnocena všemi přítomnými.

Česká pobočka AFCEA uspořádala dne 18. října 2022 společenský večer, který byl nejen závěrečným večerem AFCEA Technet Europe, ale rovněž připomenutím 105. výročí Spojovacího vojska AČR a výročí 30 let od první AFCEA akce na území střední a východní Evropy, která se v roce 1992 konala v Praze (tehdy společná akce AFCEA Europe a Ministerstvo obrany ČSFR). Na společenském večeru vystoupil prezident ČP AFCEA Tomáš Muller a regionální vice-prezident AFCEA International Petr Jirásek. Ze zahraničních hostů vystoupili Brig. Gen. Paul H. Fredenburgh III, USA (Ret.) a Maj. Gen. Erich Staudacher, GEAF (Ret.). Všichni vesměs hovořili o mezinárodním rozměru AFCEA, potřebě úzké spolupráci na národní i mezinárodní úrovni i o čtyřech základních pilířích odborné platformy AFCEA (bezpečnostní složky, státní správa, akademická sféra a privátní sektor).

Zahraničními prezentujícími byla rovněž vyzdvihnuta „fenomenální“ práce České pobočky AFCEA při přípravě a organizaci konference Technet Europe a odborná úroveň celé akce.

Pan genpor. v.z. Ing. Jiří Baloun, PhD., MSc., čestný vice-prezident ČP AFCEA na slavnostním večeru připomněl vznik Spojovacího vojska AČR, a pan genmjr. ve výslužbě Ing. Stanislav Chromec, CSc., historicky první prezident AFCEA ČR, připomněl zrod první akce AFCEA ve střední a východní Evropě, která dala podnět k založení AFCEA v České republice v roce následujícím (1993).

Závěrečný společenský večer podpořily následující společnosti, kterým též patří poděkování:

  • Generálnímu partnerovi: Interlink CS spol. s r. o.
  • Hlavním partnerům akce: GiTy, a.s., Fidelis CyberSecurity, EO SECURITY s.r.o., SITEL, spol. s r.o., ATS-TELCOM PRAHA a. s.
  • A partnerům akce: INTV, spol. s r.o., ALEF NULA, a.s., Cisco Systems, OPTOKON, a.s., TOVEK, spol. s r.o., ALTRON, a.s., GORDIC spol. s r.o., MICROSOFT s.r.o., AURA, s.r.o.

 

Z odborné i společenské části AFCEA TechNet Europe vznikla celá řada závěrů a vyplynulo mnoho důležitých témat, které budou v následujícím období rozpracovávat odborné pracovní skupiny AFCEA International i České pobočky AFCEA. Odborné prezentace a závěry z akce budou k dispozici na webu AFCEA.

Vzhledem k řadě pochval a kladných reakcí na konferenci AFCEA Technet Europe i na doprovodné akce je možné konstatovat, že všichni členové organizačního výboru akce odvedli velice dobrou práci ve prospěch prezentace České republiky před zahraničními delegacemi. Neméně velké díky zaslouží i všichni prezentující z ČR, kteří svoji odbornou kvalitou pomohli skvěle zrealizovat výjimečnou mezinárodní akci.

 

Armáda chce posílit spojaře

Ve dnech 15.-16.6.2022 se v Lipníku nad Bečvou uskutečnila v pořadí již šestá konference Spojovacího vojska Armády ČR. Letošní ročník se zaměřil na řešení aktuálních bezpečnostních výzev a zabezpečení systému spojení u hlavních armádních modernizačních projektů.

Konferenci již tradičně uspořádala sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany a Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou společnosti AFCEA – Armed Forces Communications & Electronic Association.

Více na: https://acr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/armada-chce-posilit-spojare:-shani-odborniky-na-komunikacni-a-it-technologie-a-krypto-ochranu–236888/

Tisková zpráva o konferenci Ochrana měkkých cílů 2022

Dne 9. června 2022 se v Kongresovém sále hotelu Olšanka v Praze konala tradiční konference na aktuální bezpečnostní témata s názvem „Ochrana měkkých cílů 2022″.

Jednalo se o největší pravidelně pořádanou konferenci s tímto zaměřením v České republice.

Jejím pravidelným pořadatelem je Komora podniků komerční bezpečnosti ČR, z.s., Česká
pobočka AFCEA a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT.

Ke stažení nabízíme tiskovou zprávu z akce.

Fotogalerie: