V. Konference Spojovacího vojska Armády České republiky

Agentura komunikačních a informačních systémů ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA a pod záštitou Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany pořádá

Konferenci spojovacího vojska AČR 2021,

která se uskuteční ve dnech 16. a 17. června 2021 v Lipníku nad Bečvou.

V případě zájmu o partnerskou či individuální účast nás prosím kontaktujte na adrese prezident@afcea.cz

Podpořte soutěž talentů, potřebujeme je, apelují na firmy šéfové kyberúřadů

AFCEA (Armed Forces Communication and Electronics Association) se zaměřuje na rozvoj informačních a komunikačních technologií ozbrojených sil a soutěž ECSC (European Cyber Security Challenge) představila partnerům tento týden prostřednictvím tzv. e-café.

Cílem klání je vyhledávat talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti po celé Evropě a zvyšovat povědomí o jejím významu ve veřejném prostoru. Do soutěže je zapojeno více než 20 národních týmů z různých zemí a svým rozsahem i náplní patří k nejlepším svého druhu v Evropě. V Praze se ECSC uskuteční ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2021. Prezident české pobočky AFCEA Tomáš Müller prostřednictvím e-café apeloval na partnery, aby tuto aktivitu podpořili a využili příležitosti zviditelnit své firmy v evropském prostoru.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva obrany ČR

Jak se bránit útoku ransomwarem

Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost ve spolupráci Českou pobočkou AFCEA a Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT) vydává sérii doporučení, jak ransomware útokům předcházet a jak postupovat, když už k útoku došlo. Tato doporučení může využít jakákoli instituce, aby se před těmito útoky ochránila. Více zde

https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1662-jak-se-branit-utoku-ransomwarem/

Partnerské podmínky pro bezpečnostní webináře ČP AFCEA

Vážení členové a přátelé České pobočky AFCEA.

pro období podzim – zima 2020/2021 připravujeme bezpečnostní webináře pracovních skupin České pobočky AFCEA – Kybernetická bezpečnost, Inteligence a Ochrana obyvatelstva. Souhrnný seznam webinářů bude v průběhu období postupně aktualizován na webových stránkách www.afcea.cz.

Nabízíme možnost partnerství na jednotlivé webináře i na celé období. Partnerské podmínky naleznete zde.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na adrese prezident@afcea.cz.

Děkujeme předem za vaši podporu!

Výroční valná hromada 2020 se ruší

Vážení členové České pobočky AFCEA,

Dovolte nám oznámit, že členská základna České pobočky AFCEA způsobem hlasování per rollam odsouhlasila návrh rady ředitelů o tom, že Výroční valná hromada 2020 se ruší se všemi souvislostmi a následná Výroční valná hromada se uskuteční v řádném termínu, tj. ve 2Q 2021.

Děkujeme za vaši účast při hlasování.

Rada ředitelů České pobočky AFCEA

Změna termínu konference Ochrana měkkých cílů 2020

Vážení účastníci konference Ochrana měkkých cílů 2020,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR  a očekávaným pandemicko-hygienickým opatřením Ministerstva zdravotnictví a doporučení státních a veřejných organizací k omezení návštěv hromadných akcí pro jejich zaměstnance musíme s lítostí oznámit, že se plánovaná konference Ochrana měkkých cílů II.  dne 30.9.2020 neuskuteční. Konference se ale neruší, posouvá se na termín 10.6.2021.

Program konference zůstává stejný (přikládáme do přílohy), registrace všech zúčastněných i prezentujících zůstává v platnosti za stejných podmínek.

Vážíme si velmi vašeho zájmu o konferenci i bezpečnostní témata související s ochranou měkkých cílů. Z tohoto důvodu připravíme v následujícím období, kdy nebude možné se ve větším počtu osob fyzicky potkávat, sérii tematických webinářů, které budou reflektovat aktuální bezpečnostní témata. Uvědomujeme si, že se na bezpečnostní hrozby nesmí zapomínat, byť se o nich v současné době méně hovoří.

Pozvánky na tyto webináře budou automaticky rozesílány všem zaregistrovaným účastníkům konference.

Rovněž uvítáme případné vaše podněty a témata, případně nabídky na vystoupení, v rámci kterých byste se chtěli podělit o své zkušenosti a znalosti.

Přejeme vám především mnoho zdraví vám i vašim blízkým a alespoň trochu potřebného klidu v naší každodenní práci!

Organizační tým konference

Vítězové první letní soutěže CYBER COVID ESEJ

CYBER COVID ESEJ

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA ve spolupráci s řadou významných státních a akademických institucí připravila na léto 2020 soutěž nazvanou „CYBER COVID ESEJ“.

Cílem soutěže bylo oslovit mladé, kreativní lidi, kteří rádi přemýšlí, analyzují informace se zájmem o kybernetickou bezpečnost a kybernetickou obranu. Soutěžním zadáním bylo napsat esej pojednávající o zranitelnosti moderních společností, a o tom, jak by je mohl ohrozit útok z kybernetického světa, jehož následky by mohly být podobné, nebo i horší, než pandemie COVID-19, kterou dnes prožíváme.
Do soutěže se zapojilo téměř 50 účastníků ve věku 12 až 26 let. Soutěžní komise s radostí konstatovala, že všechny obdržené práce prokázaly obrovský zájem účastníků o kybernetickou bezpečnost a obranu, jakož i nesmírné úsilí, které účastníci projevili.

Tisková zpráva v PDF

 

Výroční valná hromada ČP AFCEA se dne 23. 9. 2020 neuskuteční. 

Na základě aktuální situace COVID-19 rada ředitelů ČP AFCEA rozhodla o tom, že se plánovaná Výroční valná hromada České pobočky AFCEA dne 23. 9. 2020 neuskuteční.

V nejbližším období proběhne emailové hlasování všech členů České pobočky AFCEA o návrhu dalšího postupu.

Konference Ochrana měkkých cílů

Česká pobočka AFCEA, Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze pořádá dne 30. 9. 2020, v budově Masarykovy koleje ČVUT, odbornou konferenci Ochrana měkkých cílů II. 2020.

Tematické okruhy konference:

  • Ochrana obyvatelstva, současné hrozby a možné techniky vedení útoků na měkké cíle, stav přípravy Koncepce obyvatelstva ochrany obyvatelstva do roku 2030
  • Praktické zkušenosti z ochrany měkkých cílů, závěry z cvičení, připravovaná cvičení, současné a připravované metodiky, vzdělávání odborné a široké veřejnosti
  • Jak mohou současné technologie pomáhat chránit a bránit měkké cíle, jak jim předcházet a jak eliminovat případně dopady (analýza dat, AI, Robotika, IoT, způsoby komunikace s veřejností, atd.), výzkum, vývoj a inovace
  • Možné spolupráce státu a soukromého sektoru, dobrovolné sbory a spolky

Konference se koná pod záštitou rektora ČVUT, pana doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. a náměstka ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, pana JUDr. Jaroslav Strouhala

 

Partnerské podmínky ke stažení: Konference Ochrana měkkých cílů – partnerské podmínky

Ocenění pro naše členy i pobočku

Je nám velkým potěšením Vám oznámit, že dva členové naší pobočky, Vladimír Rohel a Jaroslav Burčík, obdrželi cenu AFCEA International Regional Meritorious Service Award.

Ocenění získávali za vzornou práci v radě, za propagaci témat z oblasti kybernetické bezpečnosti i za usilovnou práci v soutěžním výboru středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti.

Gratulujeme!

 

Dále bychom chtěli s radostí oznámit, že Česká pobočka AFCEA získala za minulý rok tři ocenění AFCEA International. Naše pobočka se stala se modelovou pobočkou roku 2019, dále získala velice prestižní ocenění Albert J. Myer Chapter Award – Individual Member Retention a Albert J. Myer Chapter Award – Achievement.

Dovolte nám poděkovat všem aktivním členům naší pobočky za jejich usilovnou práci v AFCEA!

Děkujeme!

Bezpečná práce na dálku

Nové číslo časopisu DSM exklusivně zdarma

 

Rádi bychom Vás informovali, že společnost TATE International, se kterou Česká pobočka AFCEA řadu let spolupracuje, uvolňuje exlusivně zdarma nové číslo časopisu DSM. Časopis DSM je možné si stáhnout na stránkách vydavatele www.tate.cz.

V časopise naleznete rovněž rubriku věnovanou naší pobočce AFCEA.