AFCEA uspořádala kulatý stůl ke kybernetické obraně

Česká pobočka sdružení AFCEA uspořádala 28. dubna kulatý stůl, jehož tématem byla novela zákona o Vojenském zpravodajství, která se týká kybernetické obrany a která vejde v účinnost 1. července letošního roku. Kulatého stolu se vedle zástupců AFCEA a Vojenského zpravodajství účastnili zástupci státních institucí, akademické sféry i soukromého sektoru. Leitmotivem videokonference byla spolupráce a společná koordinace, bez které nelze efektivně český kybernetický prostor chránit.

V úvodu online setkání vystoupil ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun, který poděkoval za podporu a podnětnou diskuzi nad zněním zákona během celého legislativního procesu. „Důležitou přidanou hodnotou je, že zde při diskutování o znění novely vznikl výrazný prostor pro spolupráci. Kybernetická obrana je běh na dlouhou trať a její efektivity nelze dosáhnout samostatně- Kybernetický prostor naopak ochráníme pouze spoluprací napříč státním i soukromým sektorem, vzájemnou důvěrou a sdílením informací a iniciativním přístupem,“ uvedl dále ředitel.

Více informací naleznete zde: https://vzcr.cz/afcea-usporadala-kulaty-stul-ke-kyberneticke-obrane-hlavnim-tematem-byla-spoluprace-166