Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA obdržela čestné uznání

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA obdržela best bingo bonus las vegas jackpots super jungle wild slot machine china shores slot machine online online bingo machine online gambling in australia online casino usa accepted online gambling research live roulette online usa circus casino online gaming slots čestné uznání za dlouholetý odborný přínos při vzdělávání a osvětě v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany, zejména mezi pracovníky veřejné správy, armády, bezpečnostních složek a akademické sféry.

Ocenění udělilo Ministerstvo obrany ČR, Asociace obranného průmyslu ČR a Veletrhy Brno, a.s. při příležitosti mezinárodního veletrhu IDET 2017.

Ocenění převzal předseda pracovní skupiny Petr Jirásek.

Slavnostního aktu předání se zúčastnili:
Jiří Kuliš, GŘ Veletrhy Brno, a.s.,
Jiří Hynek, president AOBP,
Tomáš Kuchta, náměstek MO ČR a pplk.
Libor Dražan, předseda komise.