Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2015

top online casino bonus online gambling uk online roulette for money deuces wild video poker gambling virtual casino double bubble slots list of online casinos play blackjack like the pros 3 card poker online live dealer casinos

V současné době pracuje v pracovní skupině 30 osob z 24 různých institucí včetně MO ČR, MV ČR, NBÚ, ČTÚ, Policejní akademie ČR v Praze, Univerzity obrany a dalších. V pracovní skupině jsou rovněž zastoupeni představitelé CESNET, ICT unie, ČIMIB, AOBP, CACIO a dalších asociací.

V roce 2015 se členové pracovní skupiny sešli na 7 pracovních jednání, uspořádali 3 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na jedné mezinárodní konferenci v rámci veletrhu IDET 2015. V rámci IDETu se členové PS05 rovněž podíleli na pokračování praktických ukázek v oblasti kybernetické bezpečnosti a podíleli se na workshopu „Kybernetická bezpečnost pro manažery“.

V květnu 2015 pracovní skupina připravila k vydání 4. oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB. Slovník byl opět zaslán do soutěže JTP o nejlepší slovník roku.

V roce 2015 pracovní skupina vydala 4 publikace s ISBN, z toho jednu tištěnou a tři elektronické.

Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 912 neunikátních osob, z toho 407 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.
Členové pracovní skupiny se rovněž podíleli na podpoře studentských klubů AFCEA. Zejména zapojili studenty do přednáškové činnosti v rámci bezpečnostních seminářů.

Členové pracovní skupiny se rovněž aktivně podíleli na koordinaci a realizaci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM), který se uskutečnil v říjnu 2015 a vystoupili na několika národních (IDG) a mezinárodních konferencích (TechNet Europe, Cyber Security Day Rumunsko).

V roce 2015 i nadále pokračovala úspěšná spolupráce se zástupci UKTI. Členové pracovní skupiny a členové AFCEA se rovněž zúčastnili mezinárodní akce Cyber Security & Information Showcase pořádané UKTI ve Vídni a několika dalších akcí pořadaných UKTI na Britské ambasádě v Praze.

V roce 2015 pracovní skupina navázala spolupráci s ČVUT v Praze, zejména s ITU centrem pro kybernetickou bezpečnost. Zástupci ČVUT se zúčastnili několika akcí pracovní skupiny a ředitel ITU se stal členem pracovní skupiny.

Od listopadu 2015 se v rámci každého jednání pracovní skupiny prezentují projekty a témata kybernetické bezpečnosti pozvanými hosty a členy pracovní skupiny. Tato skutečnost přispěla ke zpestření programové náplně pracovní skupiny a k efektivní výměně informací mezi členy pracovní skupiny.

V listopadu 2015 bylo rovněž dohodnuto se zástupci NBÚ/NCKB zapojení pracovní skupiny do plnění vybraných úkolů Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpečnosti ČR. Členové pracovní skupiny se zapojí zejména do plnění těchto úkolů Akčního plánu: B.5.01, D.1.01 a E.4.02.

V roce 2015 se pracovní skupina potýkala s menší účastí členů pracovní skupiny na jednáních pracovní skupiny a s jejich aktivním zapojením do přípravy jednotlivých akcí. Tato skutečnost prozatím neovlivnila fungování pracovní skupiny, ale potřeba situaci sledovat a předejít případným budoucím komplikacím.

Na listopadovém jednání pracovní skupiny bylo rovněž rozhodnuto, že od roku 2016 bude pracovní skupina organizovat tzv. „Cyber Café“ – diskusní uzavřená fóra na aktuální témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.
Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

V Praze 15. prosince 2015