Výroční zpráva o činnosti PS05 v roce 2012

gambling virtual casino roulette online flash best online roulette uk blackjack australia casino games with bonus rounds real vegas online instant play best paying online slots uk gambling new york bonus casino las vegas blackjack betting

V roce 2012 se členové pracovní skupiny sešli na 8 pracovních jednání, uspořádali 4 odborné semináře na Policejní akademii ČR v Praze a podíleli se na 3 mezinárodních konferencích, z nichž 2 organizovali.

V květnu 2012 pracovní skupina připravila k vydání oficiální slovník Kybernetické bezpečnosti České republiky ve spolupráci s NBÚ a NCKB. V srpnu 2012 tento slovník vyšel v elektronické podobě a je k dispozici pro širokou veřejnost.

V roce 2012 pracovní skupina vydala 5 publikací s ISBN. Všech akcí pracovní skupiny se zúčastnilo 627 neunikátních osob, z toho 225 neunikátních osob navštívilo bezpečnostní semináře.

Členové pracovní skupiny připravili návrh programového zaměření pro období 2012/2013 pro studentské kluby AFCEA.

Pracovní skupinu řídí Petr Jirásek. Místo-předsedy jsou Josef Požár a Jaroslav Pejčoch.

Globální cíle a záměry PS05

  • Všeobecná osvěta v oblasti bezpečnosti a kybernetické ochrany – uspořádány 6 odborných akcí (4 semináře, 2 konference)
  • Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty a akademickou sférou – intenzivní spolupráce s MV ČR, MO ČR, NBÚ, ČTÚ, SÚKL, BIS, ČSÚ, MMR, Úřadem vlády ČR, Policejní akademií ČR v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně a MFF Karlovy Univerzity v Praze
  • Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou problematikou, zejména v teritoriu Visegrad-3 (Česko, Slovensko, Polsko) – v rámci akce Future of Cyber Security & Defense uspořádáno setkání na úrovní V4 v působnosti bezpečnostních ředitelů MO a V3 v působnosti ředitelů SKIS/J6.
  • Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací a vyrozumívací systémy (CSIRT) – probíhá
  • Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů – probíhá ve spolupráci s NBÚ
  • Stanovení profilu bezpečnostních expertů požadovaného po vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí – probíhá: cíl roku 2013
  • Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů – splněno v roce 2011; bude pokračovat v roce 2013
  • Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost – 4 odborné semináře v roce 2012
  •  Získání finančních dotací z EU a NATO – probíhá ve spolupráci s ONRG